LMI organiseert eerste terugkomdag voor het jaar

GFC NIEUWS- Leadership Management International (LMI Suriname) heeft afgelopen week haar eerste terugkomdag gehouden voor jongeren die het “100 Champions of Suriname” programma met succes hebben afgerond, oftewel Champions.
De hoofddoelstelling van dit twaalf weken durend programma, is om jongeren in de doelgroep 16-31 klaar te stomen om de samenleving beter in te richten en diverse initiatieven te nemen die uiteindelijk de gemeenschap positief dienen.
Tijdens de terugkomdag, welke 1 keer per kwartaal wordt gehouden, waren de Champions in de gelegenheid om hun succesverhalen alsook hun lessons learned, op een zeer constructieve wijze met elkaar te delen.
Zij zijn ook in de gelegenheid gesteld om enkele van hun SMART doelen voor het jaar, te presenteren aan de groep. Tijdens dit deel, zijn ook meteen de mogelijke uitdagingen, gekoppeld aan de desbetreffende oplossingsstrategieën, in kaart gebracht.
Moreno Jackson, facilitator van het programma, geeft aan dat het programma een zeer effectieve impact heeft, op elk één van de Champions. Met de opgedane kennis en tools, zijn zij instaat om, ondanks diverse uitdagingen, hun doelen te bereiken.
De eindeverantwoordelijke van dit programma, Lucien Naarden, heeft de Champions op het hart gedrukt dat zij als rolmodellen, een belangrijke taak hebben om positieve verandering in hun diverse gemeenschappen teweeg te brengen.

Overige berichten