fbpx

Liter ongelode benzine naar SRD 17.90, dieselprijs ongewijzigd

GFC NIEUWSREDACTIE- Vandaag om middernacht gaat de prijs van een liter ongelode benzine in Suriname met SRD 1.95 omhoog naar SRD 17.90.

De prijs van diesel blijft stabiel op SRD 17.95. Dit besluit is genomen na intensief overleg in de regeringsraad. De regering zegt geen andere keus te hebben dan over te gaan naar marktconforme prijzen voor brandstof.

Om dit beleid vanuit alle relevante stakeholders te ontwikkelen heeft de regering 1 maand uitgetrokken. De regering komt maandelijks in met SRD 36 miljoen, om de prijs aan de pomp te houden waar het is op dit moment. “Dat is niet houdbaar. Vooral als wij meenemen dat bij deze prijzen het verbruik zelfs is gaan stijgen. Dit terwijl in de regio de prijzen wel meebewegen met de wereldmarktprijs. Het verbruik is op dit moment gestegen tot respectievelijk 29 miljoen liter diesel en 18 miljoen liter unleaded per maand. Een logische conclusie hierbij is dat de huidige prijsstructuur smokkel in de hand werkt”, zegt de regering via de Communicatiedienst Suriname.

BEKIJK OOK
Bewustzijn over kinderrechten in zes districten

Alhoewel deze regering voorstander is van marktconforme prijzen zal zij de bevolking nimmer overlaten aan de grillen van eventuele maatschappijen. Op basis hiervan zullen binnen een maand diverse mechanismen in place komen om dit proces te overzien. Het gaat om het volgende:
• Beleid afstemmen met oliemaatschappijen,
• Afstemming met de pompen,
• Upgrading van human capital bij het ministerie van EZOTI,
• Voorlichting naar de samenleving vanuit EZ
• Overlegstructuur met oliemaatschappijen

“De productie en handelssector worden het meest voortgestuwd door diesel. Wij benadrukken ten overvloede dat de prijs van diesel ongewijzigd blijft. Dit brengt met zich mee dat er geen wijzigingen te verwachten zijn van de prijzen van goederen en diensten. Derhalve zal vanuit het ministerie van EZOTI strenge controle zijn op prijsopdrijving. De regering roept op om bij constatering van prijsopdrijving gelijk melding te maken,” aldus de regering.