fbpx

Lions schenkt boek over kanker aan ministeries

GFC NIEUWS- Ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum zal Lions Club Paramaribo het kinderboek “De K van kanker” aan de ministers van Volksgezondheid en Onderwijs & Cultuur worden overhandigd.
Dit boek is in opdracht van de Stichting Kanker Diagnostiek en Preventie in Suriname samengesteld door mevrouw Astrid van Eer. Het is speciaal voor kinderen in begrijpelijke taal geschreven. Lions Club Paramaribo North financiert het boek en biedt het samen met genoemde stichting aan, aan de Surinaamse schooljeugd (5e klas).
Op 31 augustus herdenkt de Lions Club Paramaribo North haar 60-jarig bestaan. De Lions Club Paramaribo North is de 3e Lions club, die in Suriname is opgericht. De Lions staan bekend om hun sociaal maatschappelijke projecten waarmee zij de samenleving ondersteunt onder het motto “We serve”! Zij doet dat ook ten tijde van Covid-19 en het nieuwe normaal met behulp van educatie en ontwikkeling.
Het eerstvolgende grote project van de club is het financieren van de bouw van de werkloods van het Jeugd Correctie Centrum (JCC) van het ministerie van Justitie en Politie. Op deze manier draagt de club, samen met andere Lions clubs en organisaties, bij aan de resocialisatie en vorming van jeugdigen, die in aanraking zijn gekomen met Justitie. Deze jeugdigen keren straks met praktische kennis en ervaring terug in onze samenleving.
Om deze projecten te kunnen uitvoeren worden fundraisingsactiviteiten gehouden, waarmee de nodige financiën worden verkregen. De bekendste daarvan is natuurlijk onze Family Rally. Op dit moment ontwikkelt de club nieuwe fundraising methodes met in acht neming van de Covid-19-protocollen.

BEKIJK OOK
Ministerie EZ: consumenten moeten geen snoep accepteren als kleingeld