fbpx

Lions Club Paramaribo Central en haar vrienden ondersteunen Mangroveproject professor Naipal

GFC NIEUWS- Lions Club Paramaribo Central onder leiding van de Lions president Glenn Tewari in samenwerking met twee van haar ondersteuners te weten Houthandel Soekhoe en Zonen, en Equipment Rental S. Badjalala, het Mangrove project te Weg naar Zeer onder supervisie van professor Sieuwnath Naipal, hydroloog aan de Anton de Kom Universiteit van Paramaribo (Adek), ondersteund.

Professor Naipal is al enige jaren bezig om de natuurlijke kustbescherming in Suriname te herstellen. In 2015 is hij begonnen met het aanplanten van jonge mangroveboompjes, omdat de kustbescherming de afgelopen decennia als gevolg van het onverantwoordelijk menselijk handelen is verdwenen, waardoor het land verdwijnt in de Atlantische Oceaan.

Het water van de Atlantische Oceaan is zo machtig dat het enorme bomen meesleurt. Gedurende de afgelopen 4 jaren heeft Naipal duizenden Mangroveplantjes, samen met Adek-studenten en andere vrijwilligers, in de zware grijze klei geplant.

Het resultaat van deze handeling is dat de grond aldaar in drie jaar tijd ongeveer 1,5 meter hoger is geworden.

Zijn streven is dat er een kuststrook beplant wordt met een strekking van gemiddeld 8 kilometers, waar de krachtige Atlantische oceaan dagelijks een stukje van afknabbelt.

Door de buurtbewoners tevens landbouwers van het gebied Weg naar Zee zijn in de afgelopen jaren dammen opgeworpen om het zeewater tegen te houden, maar dit blijkt telkens weer sterker te zijn dan gedacht werd.

BEKIJK OOK
Vrouw die cocaïnebolletje slikte overlijdt op SEH

De landbouw in het gebied heeft het zwaar te verduren onder deze omstandigheden. De boeren leiden enorme verliezen, vooral wanneer de velden onder water komen te liggen.

De roep is al enige jaren enorm groot voor een sterke stabiele zeedijk. Maar voor dit soort dure kustwerken is enorm veel kapitaal en hulp nodig.

Vanuit de lions club Paramaribo Central is via de Lion president Glenn Tewari en zijn medebestuursleden, gelijk acties ondernomen om binnen het bestaande netwerk van Lionsvrienden na te gaan wie dit project ook kan ondersteunen.

Zo hebben houthandel Soekhoe en Zonen, alsook Equipment Rental S. Badjalala hun medewerking verleend om via Lions club Paramaribo Central, dit milieuproject optimaal te ondersteunen. In dit verband werd een partij hout geschonken aan Naipal.

Met het beschikbaar gestelde hout, zullen steigers op de modderbanken te Weg naar Zee worden gebouwd en weer andere delen van de reeds bestaande steigers worden gerenoveerd, waardoor het betreden en het beplanten van de kustlijn enigszins vergemakkelijkt wordt.

Tewari roept de gemeenschap op om dit project ook optimaal te ondersteunen.