Linus Diko officieel president-directeur Grassalco

De Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) heeft de benoeming van Linus Diko tot nieuwe president-directeur van Grassalco bekrachtigd.

Diko volgt daarmee officieel Sergio Akiemboto op, die nu minister van Natuurlijke Hulpbronnen is.

Tot nieuwe president-commissaris is benoemd Natalie Accord-Liu. Deze functie werd tot donderdag bekleed door Diko, die ook waarnam als president-directeur.

De overige leden van de nieuwe raad van commissarissen (RvC) zijn: Paul Misdjan, Felicety Bemmel, Kenneth Goenopawiro en Lesley Winter. Goenopawiro en Winter zijn nieuw in de raad. Ex-RvC-lid Karuna Bhoendie is op eigen verzoek teruggetreden. Akiemboto en Diko bedankten haar voor bewezen diensten en wensten de nieuwe RvC veel succes toe.

De bewindsman heeft de raad gevraagd de weg die het Staatsmijnbouwbedrijf jaren terug is ingeslagen, voort te zetten. “Ik verwacht dat u Grassalco verder zal laten groeien dan wat mijn bijdrage is geweest als directeur.”

Jaarverslagen

De Staat Suriname is de enige aandeelhouder van het Staatsmijnbouwbedrijf en werd tijdens de AvA vertegenwoordigd door minister Akiemboto. Op de meeting zijn ook de jaarverslagen van 2014, 2015 en 2016 in behandeling genomen en goedgekeurd. De winstbestemming is bekrachtigd en toegevoegd aan de algemene reserve. Decharge is verleend aan de directie voor het gevoerde beleid. De gerealiseerde inkomsten voor belastingen voor 2016 bedroegen SRD 49,8 miljoen. In 2015 was dat nog SRD10.6 miljoen, 11% hoger dan in 2014.

De stijging van de internationale goudprijzen heeft het resultaat in 2016 positief beïnvloed. De afhandeling van de jaarverslagen van 2017 en 2018 zijn thans in voorbereidingen. Het is de bedoeling om deze tijdens de volgende AvA die voor eind dit jaar op programma staat goedgekeurd te krijgen. Daarmee zal het bedrijf de achterstand in jaarverslagen hebben ingehaald.

Royalty’s

De belangrijkste opbrengsten van Grassalco worden verkregen uit ontvangsten uit royalty’s die voortvloeien uit de Delfstoffen overeenkomst met IamGold/Rosebell Gold Mines. Diko zegt dat ook onder zijn leiding het uitgestippeld beleid dat Akiemboto in 2011 is aangevangen zal worden voortgezet en worden versneld.

Hij zal zich blijven inzetten om het portfolio verder te diversificeren door meer commerciële activiteiten toe te voegen en zodoende de afhankelijke positie van royalty’s op te vangen. Onlangs heeft in dit kader de officiële opening plaatsgevonden van de eerste dochteronderneming, het plantvermeerderingsbedrijf InVitroPlants Grassalco in Commewijne.

Om meer inkomsten te genereren zal de steenslagoperatie- en verkoop verder worden geprofessionaliseerd. Andere projecten liggen in de pijplijn of worden voorbereid.

Overige berichten