Lijst nieuwe diplomaten uitgelekt

GFC NIEUWSREDACTIE- De elf personen die voorkomen op een lijst die is uitgelekt, volgen volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (Bibis) in Suriname inderdaad een diplomatentraining.

Het gaat om de volgende personen: van Henry Ori (ambassadeur Frankrijk), Madhuri Alibux-Pherai (ambassadeur India), Gustaaf Samijadi (ambassadeur Venezuela), Marten Schalkwijk (ambassadeur Washington), Sunil Sitaldien (ambassadeur New York), Gilbert van Lierop (ambassadeur Brussel), Rene Pika (consul generaal Miami), Licelle Blankendaal (ambassadeur Guyana), Christa Zuiverloon (consul generaal Curacao) en Reshma Alladin (eerste secretaris Den Haag).

Eerder dit jaar is volgens het ministerie een aanvang gemaakt met de terugroeping van vertegenwoordigers op het hoogste niveau op de diverse buitenposten.

Voor de implementatie van het beleid, zoals vastgesteld in het Herstel Plan en het Ontwikkelingsplan en de Beleidsnota van het ministerie, alsook het effectief onderhouden van de bilaterale contacten en het uitdragen van het beleid in multilaterale fora, is het alleszins noodzakelijk dat de buitenposten wederom worden bemenst op het hoogste niveau, haalt het ministerie aan in een bericht.

Ter invulling van de buitenposten en ter voorbereiding op hun mogelijke benoeming tot Chefs de Postes, wordt door het ministerie van BIBIS voor een groep potentiële kandidaten een diplomaten training verzorgd.

Deze bestaat uit een algemeen deel met theorie en praktijk van diplomatie, een Surinaams deel waarin de specifieke aspecten van het Surinaamse ontwikkelings- en hierop gebaseerde buitenlandse beleid uitvoerig aan de orde komen, alsook de aspecten met betrekking tot taakstelling, functionering en verwachte rapportages, inclusief protocol.

Hierna zal op basis van bepaalde criteria, worden overgegaan tot de benoemingen met inachtneming van de gebruikelijke internationale procedures, met name de diplomatieke regels terzake.

De in de samenleving circulerende lijst met namen heeft veel aandacht getrokken. Het ministerie bevestigd dat deze personen het eerder aangegeven opleidingstraject volgen. Anderen zullen tezijnertijd ook een opleiding als aangegeven volgen.

Het is op dit moment nog niet opportuun en niet mogelijk om te bevestigen welke kandidaten inderdaad benoemd zullen worden, aangezien de finale evaluatie van deze potentiële Chef de Postes nog niet is afgerond, zegt het ministerie verder.

De zorgvuldigheid vereist dat kandidaten zelf volledig op de hoogte worden gesteld en dat de ontvangende landen geïnformeerd worden en procedures daarbij correct worden gevolgd.