Lidlanden herdenken 10 jaar PetroCaribe energiesamenwerking

Onder leiding van vicepresident Ashwin Adhin heeft Suriname, namens President Bouterse, op 5 en 6 september in Jamaica, geparticipeerd in 10de PetroCaribe Summit van Staatshoofden en regeringsleiders.

De Summit werd belegd ter herdenking van het tienjarig bestaan van de PetroCaribe Energie Samenwerkingsovereenkomst en het feit dat het 200 jaar geleden was toen Simón Bolívar in zijn befaamde “Carta de Jamaica” zijn visie tot uiting bracht voor eenheid van de volkeren van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

Het PetroCaribe-initiatief van Commandant Hugo Chávez Frías moet ook mede in dat licht worden gezien, met nadruk op verdere verbreding en verdieping van de Zuid-Zuid-samenwerking, gebaseerd op de principes van Inter-Amerikaanse solidariteit, en gericht om duurzame ontwikkeling te realiseren voor de landen en volkeren van dit continent.

De Summit werd gezamenlijk voorgezeten door de Premier van Jamaica, Portia Simpson Miller, en de President van de Bolivariaanse Republiek Venezuela, Nicolás Maduro Moros.

President Maduro heeft de toezegging gedaan de samenwerking voor de komende 10 jaar voort te zetten, met nog meer nadruk op de basisprincipes van deze overeenkomst, t.w. energiezekerheid, sociaaleconomische ontwikkeling, armoedebestrijding en integratie. Volgens President Maduro heeft een studie van de ECLAC (de Economische Commissie voor Latijns Amerika en het Caribisch gebied) uitgewezen dat uitvoering van de PetroCaribe-overeenkomst heeft bijgedragen aan de economische, energie- en sociale stabiliteit in de regio en toename van het Bruto Binnenlands Product van de lidlanden met gemiddeld 25%.

PetroCaribe-samenwerking

De komende PetroCaribe-periode zal zich kenmerken door nog meer samenwerking op de geïdentificeerde gebieden van de PetroCaribe Economische Zone, t.w. transport en communicatie, productie, toerisme, handel & integratie en sociaal & cultureel.

Ook zullen de lidlanden zich in de komende periode richten op de uitvoering van projecten gericht op bestrijding van armoede en honger. Dit is eveneens een initiatief van Commandant Hugo Chávez, vervat in het “Commandant Hugo Chávez Actieplan voor bestrijding van Armoede en Honger” dat wordt ondersteund door niet alleen de lidlanden, maar ook door de Voedsel en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en de Gemeenschap voor Latijns Amerika en het Caribisch gebied (CELAC).

De minister van Petroleum en Mijnbouw van Venezuela garandeerde ook de uitvoering van de leveringsovereenkomsten van olie ondanks de afnemende internationale prijzen van ruwe olie en internationale kritieken rond dit programma.

Toespraken tijdens PetroCaribe Summit

Bij de interventies die zijn gemaakt, hebben de landen zelf ook aandacht besteed aan de prestaties die zijn geboekt in de diverse lidlanden indachtig de PetroCaribe-overeenkomst. Zij zijn ervan overtuigd dat deze alliantie heeft geholpen de asymmetrie in de regio te verminderen.

De premier van Jamaica was vrij uitgebreid hierin en gaf aan dat projecten zijn uitgevoerd op verschillende gebieden, sociaal, productief en infrastructureel, middels inzet van de Lange Termijn Olierekening. Deze projecten hebben bijgedragen aan de nationale ontwikkeling in de diverse lidlanden.

Jamaica had nog een bijzondere reden bij de herdenkingen in de relatie met de voorvechters van solidariteit en bevordering van integratie in de regio, t.w. haar 50-jarige diplomatieke banden met Venezuela.

In zijn interventie memoreerde Adhin eveneens de visie van de grote Zuid-Amerikaanse leider, Simón Bolívar, voor eenheid, aangevuld met het nobel PetroCaribe initiatief van Commandant Hugo Chávez.

Ook voor Suriname was het een bijzondere dag, aangezien het ook precies 10 jaar geleden was, eveneens in Montego Bay, toen Suriname en Venezuela hun bilaterale PetroCaribe-overeenkomst tekenden voor levering van maximaal 10.000 barrels olie per dag.

PetroCaribe en Suriname

Suriname maakt hiervan sinds 2012 gebruik en de resultaten tot zover zijn onder andere: relatief goedkopere olieprijzen, een gunstige financieringsperiode van 90 dagen bij de aankoop van de olie, fondsvorming voor uitvoering van projecten tegen gunstige financieringsvoorwaarden en bevordering van handel en productie.

Suriname heeft voor wat de financiering van projecten betreft nog een reeks van projecten in bespreking met Venezuela, waarvan de uitvoering enigszins stagneert, mede als gevolg van het feit dat de financieel-economische haalbaarheidsstudies nog moeten worden afgerond.

Suriname heeft in totaal al ruim 5 miljoen barrels aan olieproducten afgenomen van Venezuela, en zal ondanks de eigen productie van olie door Staatsolie deze afnames voortzetten en eventueel uitbreiden met andere olieproducten.

Ondertussen heeft de Eerste Vergadering van Aandeelhouders van de Joint Venture tussen Suriname en Venezuela, PDV Suriname N.V., plaatsgevonden en is het de verwachting dat de uitvoering van de PetroCaribe-overeenkomst voor Suriname effectiever zal plaatsvinden.

Overige berichten