fbpx
Lezing over oorzaken, motieven en gevolgen stopzetting immigratie Brits-Indische contractarbeiders naar Suriname

Op 17 maart 2018 was het honderd jaar geleden dat de Britse regering de Nederlandse regering meedeelde dat het emigratietractaat van 1870 werd opgezegd. Hierdoor was het voor Nederland onmogelijk nog contractarbeiders in India te werven voor de plantages in Suriname.

Het Instituut voor Graduate Studies and Research (IGSR) van de Universiteit organiseert in samenwerking met de studierichting geschiedenis van de Faculteit de Humaniora volgende week woensdag een lezing over dit onderwerp. De lezing wordt verzorgd door de historicus Maurits Hassankhan die nader zal ingaan op de oorzaken, motieven en gevolgen van de stopzetting van immigratie van Brits Indische contractarbeiders naar Suriname.

Zoals algemeen bekend uit schoolboeken en andere literatuur werd de emigratie uit India stopgezet tijdens de Eerste Wereldoorlog en wel onder zware druk van de nationalistische leiders in India, waaronder ook Mahatma Gandhi.

In de lezing wordt ingegaan op de werkelijke oorzaken van de stopzetting en de motieven die de nationalisten hebben gebruikt en de strategieën die zij hebben toegepast om het verbod op emigratie van “indentured labourers” af te dwingen. Ook wordt ingegaan op de houding van verschillende actoren in deze, zoals de Brits Indische regering, de regering van het Britse Rijk (United Kingdom), de houding van de verschillende koloniale regeringen en planters in de koloniën, inclusief Suriname.

Ten slotte zullen wij nagaan wat de reactie was van de migranten in verschillende koloniën, zoals verwoord door hun leiders. Waren zij blij met deze stopzetting? Dit zou men logischerwijs verwachten, als men bedenkt dat de meeste mensen en wetenschappers contractarbeid of indentured labour een onderdrukkings- en uitbuitingssysteem vonden.

In het geval van Suriname is echter in 1920 een delegatie van de Surinaamse Immigrantenvereniging (SIV) afgereisd naar India om de nationalistische leiders ervan te overtuigen dat de stopzetting van de emigraties naar Suriname niet in het belang was van de Hindoestanen in Suriname.

Hassankhan zal aangeven welke argumenten de gezanten hebben gebruikt en wat het resultaat van deze missie is geweest. Ten slotte zal belichten wat de gevolgen zijn geweest voor de Brits-Indiërs in India en de migranten in de verschillende landen, met name in Suriname.

De lezing is interessant voor alle Surinamers, in het bijzonder voor degenen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van hun land. Voor de nakomelingen van de immigranten is het van belang te weten waarom de leiders van de Hindoestaanse gemeenschap in 1920 heeft gepleit voor voortzetting van de immigratie van Hindoestanen op andere voorwaarden dan onder de poenale sanctie.(GFC)

Meer nieuws

Nog geen uitkering uit Covid-19 Fonds

GFC NIEUWS- Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken laat weten dat het uitbetalen van de werkloosheidsuitkering aan werklozen die tijdens de operatie van het…

Ingezonden| Onze Staatsbedrijven

GFC NIEUWS- In de media lazen wij dat de president van Suriname onlangs een onderhoud heeft gehad met de president-commissarissen van een aantal Staatsbedrijven. Impotent…

Duurzaam sociaal vangnet in aanmaak

GFC NIEUWS- Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft een traject ingezet om te komen tot een duurzaam sociaal vangnet. Hiervoor vindt er een…

lijk 15-jarige jongen geborgen

GFC NIEUWS- Daags na het politiebericht over de vermoedelijke verdrinking van de 15-jarige Diren Surjbali is zijn ontzielde lichaam uit de Nickerierivier gehaald. Impotent of…

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…