Lezing ‘Een nieuwe Overheid’

Rumi Knoppel, transformatieconsulent in Suriname, zal de huidige situatie van onze overheidssystemen onder de loep nemen tijdens een discussiesessie in Lalla Rookh.

‘De huidige systemen in Suriname werken niet’, zegt Knoppel. Een nieuwe overheid is noodzakelijk om de economie in Suriname op lange termijn te stabiliseren. De verantwoordelijkheid hiervan ligt zowel bij de overheid en de burger.

Hoe zorgen wij als burger ervoor dat wij zeggenschap hebben over de besteding van onze gelden en het welzijn van onze jongeren. Welke handelingen zouden de burgers in samenwerking met- of apart van de overheid zelfstandig kunnen plegen om hun onafhankelijke positie te kunnen versterken.

Knoppel is actief op sociaal-maatschappelijk vlak als trainer en coach voor organisaties, studenten, kansrijke jongeren en andere groepen uit onze samenleving.

Als schrijver van het boek ‘Een interpretatie van communicatie’, is hij ervan overtuigd dat de mens gelijkwaardig is en over universele rechten beschikt. Als Surinamers meer doordrongen raken van deze universele rechten zullen en kunnen zij als mens effectief en rechtstreekse invloed uitoefenen op haar ontwikkeling en voortbestaan.

Tijdens een reeks van lezingen zal hij de elementen van een nieuwe overheid presenteren en in gesprek gaan met het publiek over de inrichting van onze overheidssystemen.

Overige berichten