Levensreddende behandeling voor premature baby’s van 22 weken

GFC NIEUWS- Sommige premature baby’s van 22 weken zullen nu worden gereanimeerd volgens nieuwe richtlijnen uitgegeven door artsen.

De Britse Associatie van Perinatale Medicijnen heeft de richtlijnen uitgegeven, nadat onthuld werd dat het aantal premature baby’s dat behandeld werd en het overleefde verdubbeld is.

Of baby’s geboren na 22 of 23 weken zwangerschap al dan niet intensief behandeld moeten worden, is al lang onderwerp van een heikele discussie. Er zijn succesverhalen bekend, maar die zijn zeldzaam. Voor ouders en dokters zal de nieuwe studie de pijnlijke beslissing mogelijk nog bemoeilijken.

Tijdens een Amerikaanse studie werden ruim 5.000 baby’s gevolgd die tussen 2006 tot 2011 geboren werden in 24 ziekenhuizen.

De aanpak die de ziekenhuizen hanteerden, bleek sterk te variëren: in vier klinieken werd geen enkele ‘22-weker’ behandeld, in vijf werden ze allemaal intensief behandeld en in de rest van de ziekenhuizen verschilde de aanpak van baby tot baby.

De studie bekeek duizenden premature geboortes. Vijf procent van de baby’s die geboren werden na 22 weken en medisch behandeld werden, overleefden zonder ernstige gezondheidsproblemen. De meerderheid overleed of ondervond zware gevolgen.

De studie stelt dat baby’s van 22 weken niet kunnen overleven zonder medische interventie. Van de 78 baby’s die actief behandeld werden, overleefden er 18.

Tegen de tijd dat ze jonge peuters waren, waren er zeven kinderen die geen middelmatige tot zware medische problemen hadden. Zes kinderen waren blind, doof of hadden hersenverlamming.

Van de 755 kinderen geboren na 23 weken zwangerschap, werden er 542 behandeld. Ongeveer een derde daarvan overleefde; de helft van de overlevenden heeft geen aanzienlijke gezondheidsproblemen.

Een rapport dat vorig jaar verscheen in het vakblad Nature, stelt dat deze baby’s als ‘mogelijk levensvatbaar’ beschouwd zouden moeten worden. Meer dan een kwart van die baby’s overleeft indien ze intensief behandeld worden, klinkt het.

Overige berichten