Leven in achtergestelde buurten verhoogt risico op voortijdige sterfte

Sloppenwijk

GFC LIFESTYLEREDACTIE- Onderzoekers hebben een verband aangetoond tussen leven in achtergestelde buurten en symptomen van depressie, die op hun beurt kunnen leiden tot voortijdige dood.

De studie, die gebruik maakte van data van 6.000 volwassenen van middelbare leeftijd en is gepubliceerd in The Journals of Gerontology, toont aan dat het verbeteren van sociaaleconomische omstandigheden in deze buurten een significant effect kan hebben op de geestelijke gezondheid en levensverwachting van bewoners.

Het onderzoek onderschrijft het belang van een bredere benadering van gezondheidszorg, waarbij ook aandacht is voor sociaaleconomische factoren.

De resultaten pleiten voor een integratie van geestelijke gezondheidszorg in het beleid en de praktijk op gemeenschapsniveau om de levensduur en de gezondheid in deze buurten te verbeteren.

OOK INTERESSANT
Surinaamse caissière(55) in Nederland vreest baan kwijt te raken aan self-service kassa's