Lessen uit COVID-pandemie benutten om klimaatverandering het hoofd te bieden

GFC NIEUWSREDACTIE- Terwijl de leiders deze week naar Glasgow gaan voor de COP26-klimaattop, waarschuwde de assistent-directeur van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie, Jarbas Barbosa, dat landen moeten voortbouwen op de lessen welke zij tijdens de COVID-19-pandemie hebben geleerd om zich voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering en toekomstige crises te voorkomen.

Met 800.000 nieuwe COVID-besmettingen en 18.000 COVID-gerelateerde sterfgevallen welke vorige week in de Pan-Amerikaanse regio werden gemeld, “heeft de pandemie een momentopname opgeleverd van hoe onvoorbereid we zijn op zo’n ontwrichtende gebeurtenis,” zei Barbosa tijdens een wekelijkse briefing voor de media over COVID-19.

Veel van de gezondheidszorgsystemen in de regio hebben het zwaar te verduren gehad onder de gevolgen van COVID-19. De landen moeten nu dringend actie ondernemen om zich voor te bereiden op de gevolgen voor de gezondheid van een mogelijk langduriger klimaatcrisis.

Hoge temperaturen, extreme weersomstandigheden en vervuiling hebben geleid tot een toename van hart- en vaatziekten en aandoeningen van de luchtwegen, alsook tot een toename van door vectoren overgedragen ziekten zoals Zika en Chagas. Het knokkelkoortsseizoen is ook toegenomen als gevolg van het warmere, nattere weer.

Een toename van de omvang en de frequentie van bosbranden en droogtes in de regio vormt ook een bedreiging voor de middelen van bestaan en leidt tot een grotere voedselonzekerheid.

“Wetenschappers waarschuwen ons er al lang voor dat, als er niets aan wordt gedaan, de klimaatverandering ons milieu, onze voedselsystemen en onze leefomstandigheden zal veranderen, met mogelijk verwoestende gevolgen voor onze gezondheid,” aldus Barbosa.

“Vandaag hebben we de kans om voort te bouwen op de lessen van de COVID-pandemie om toekomstige crises te voorkomen en ons vermogen te versterken om erop te reageren wanneer ze zich voordoen,” voegde hij eraan toe, verheugd over de aandacht voor gezondheid op de 26e Conferentie van de Partijen bij de Klimaatconferentie van de Verenigde Naties van dit jaar, bekend als COP26.

In de aanloop naar de top heeft PAHO een Agenda voor de Pan-Amerikaanse regio inzake gezondheid, milieu en klimaatverandering gelanceerd, om landen een actieplan te bieden om de risico’s van klimaatverandering voor de gezondheid van de Pan-Amerikaanse regio aan te pakken.

In het plan worden drie actielijnen uitgezet, die alle voortbouwen op de lessen welke zijn geleerd uit de reactie van de regio op de pandemie:

• De gezondheidssector, de sociaal-politieke en de economische sector moeten samenwerken om geïntegreerde paraatheidsplannen op te stellen welke de gezondheidseffecten van klimaatsituaties aanpakken.

• Landen moeten investeren in hun gezondheidsstelsels om ervoor te zorgen dat zij over voldoende personeel, opleiding en middelen beschikken om toekomstige klimaatrisico’s het hoofd te kunnen bieden.

• De gezondheidssector zelf moet deel uitmaken van de oplossing door zijn eigen bijdrage tot de uitstoot van broeikasgassen aan te pakken. Dit kan worden bereikt door groenere faciliteiten te bouwen en de emissies van productiefaciliteiten, vervoer en in de gezondheidsinstellingen zelf te verminderen.

In de afgelopen week zijn het aantal COVID-besmettingen en -doden in grote delen van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika gedaald, met uitzondering van Paraguay, waar het aantal COVID-gevallen sterk is gestegen, en Belize, waar een sterke stijging van het aantal sterfgevallen werd gemeld.

Ook op de grotere eilanden in het Caribisch gebied, waaronder Cuba, werden dalende trends waargenomen, maar kleinere eilanden, waaronder Saint Kitts & Nevis, Barbados, Anguilla en Saint Vincent & de Grenadines, meldden een toename van het aantal infecties en sterfgevallen.

Hoewel 44% van de mensen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied nu volledig zijn gevaccineerd, wees Barbosa op de aanhoudende ongelijkheid, waarbij de vaccinatiegraad in sommige landen nog steeds onder de 20% ligt.

“Hoewel onze regio er in enkele maanden tijd in geslaagd is de vaccinatiegraad te verhogen, is nog steeds meer dan de helft van de mensen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied onbeschermd”, zei hij, en hij verwelkomde de komende levering van drie miljoen doses via COVAX deze week.

Ondertussen drong hij er bij de landen op aan om door te gaan met de uitvoering van volksgezondheidsmaatregelen om uitbraken onder controle te krijgen.