fbpx
Leilis installeert Commissie Herziening Ambtenaren Pensioenwet 1972

Minister Edmund Leilis van Binnenlandse Zaken heeft dinsdag de Commissie Herziening Ambtenaren Pensioenwet geïnstalleerd.

De bewindsman gaf aan, dat de overheid het nodig heeft geacht een dergelijke werkgroep in het leven te roepen om regel en ordening te brengen in het Ambtenaren Pensioenstelsel.

Minister Leilis merkte op, dat zowel naar organisatie als naar functionering het huidige Ambtenaren Pensioenstelsel, sedert de invoering van de Ambtenaren Pensioen Wet in 1972, achterop is geraakt. Dit dient dan ook nader te worden bezien en waar nodig aangepast te worden aan de moderne zienswijzen. Onder moderne zienswijzen dient, raar zijn mening te worden verstaan, passend binnen de normering van de eigen tijd.

De bewindsman maakte ook melding van het feit dat hij eerder als individueel belanghebbende, veel publicaties en aandacht heeft besteed aan het voornoemde vraagstuk. Nu hij de positie van minister bekleed wordt van hem verwacht het nodige te doen het proces tot modernisering ten minste op gang te brengen.

Minister Leilis wees er ook op dat hij in zijn voorgaande positie formeel zeer actief en zelfs centraal betrokken is geweest in rechtstreekse besprekingen met het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds in Nederland (ABP) met als doel te komen tot modernisering van het Surinaams Ambtenaren Pensioenstelsel.

De bewindsman stelde de persoonlijke correspondentie met de ter tijd wezende minister van Binnenlandse Zaken beschikbaar aan de voorzitter van de commissie waaruit blijkt welke resultaten de door hem gevoerde besprekingen met het ABP heeft gehad.

In de commissie hebben zitting: Zaria Eenig (Biza), Robor Levens (BBGO), Ronald Hooghart (CLO), Dorothy Telting (CLO), Lesley Cronie (CLO), Mevr. R.Linus (COL), Andrew Lo A Njoe (Pensioenfonds), Ingrid van der Weerd (Onderwijs), Maya Srihar Doobe (BiZa), Shanti Kowlesar (BiZa).

Foto: Minister Leilis overhandigt aan Commissie voorzitter Zaria Eenig enkele documenten met betrekking tot het pensioengebeuren in ons land.

Meer nieuws

28 nieuwe Covid-gevallen, 18 genezen

GFC NIEUWS- Donderdag op vrijdag zijn er 28 nieuwe Covid-19-gevallen genoteerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Nog geen uitkering uit Covid-19 Fonds

GFC NIEUWS- Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken laat weten dat het uitbetalen van de werkloosheidsuitkering aan werklozen die tijdens de operatie van het…

Ingezonden| Onze Staatsbedrijven

GFC NIEUWS- In de media lazen wij dat de president van Suriname onlangs een onderhoud heeft gehad met de president-commissarissen van een aantal Staatsbedrijven. Impotent…

Duurzaam sociaal vangnet in aanmaak

GFC NIEUWS- Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft een traject ingezet om te komen tot een duurzaam sociaal vangnet. Hiervoor vindt er een…

lijk 15-jarige jongen geborgen

GFC NIEUWS- Daags na het politiebericht over de vermoedelijke verdrinking van de 15-jarige Diren Surjbali is zijn ontzielde lichaam uit de Nickerierivier gehaald. Impotent of…

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…