fbpx

Leiding SPSB weer overgedragen aan Kromosoeto

GFC NIEUWS- Door tussenkomst van de Raad van Toezicht op de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), is de leiding van deze bank maandag wederom overgedragen aan directeur Ginmardo Kromosoeto.
Na verschenen berichten op sociale media inzake vermeende malversaties bij de Surinaamse Postspaarbank eind april 2019, heeft de minister van Financiën een accountantsonderzoek ingesteld.
Kromosoeto, directeur van de Surinaamse Postspaarbank, heeft op dinsdag 14 mei 2019, op verzoek van de regering van Suriname, zijn verlof ingediend, om zo alle ruimte voor het ingestelde bijzonder accountantsonderzoek te bieden. Aan dit onderzoek heeft de directeur zijn volledige medewerking verleend.
De onderzoeksrapporten van de accountants zijn met de Raad van Toezicht gedeeld, die na kritische bestudering advies heeft uitgebracht aan de minister van Financiën. De regering heeft met inachtneming van het advies en de kanttekeningen van de Raad van Toezicht, het besluit genomen om de heer Kromosoeto voornoemd wederom zijn werkzaamheden te doen hervatten, meldt het NII.
Het onderzoek moest vaststellen of er sprake is geweest van geldverstrekking door de Surinaamse Postspaarbank aan derden, zonder dat de daarvoor binnen de Surinaamse Postspaarbank geldende procedures in acht zijn genomen en zonder dat er adequate onderliggende documentatie aanwezig is.
Tevens moest worden vastgesteld of er sprake is van onterechte afboeking door de bank van schulden aan de bank, zonder dat de daarvoor geldende procedures in acht zijn genomen, dan wel, zonder dat er een adequate tegenprestatie van de debiteur tegenover stond. Uit de rapporten is niet gebleken dat er misstanden zijn aangetroffen, op grond waarvan verantwoordelijken binnen de organisatie strafrechtelijk vervolgbaar zijn.
De Raad van Toezicht heeft evenwel bij de overdracht de opdracht gegeven aan de directeur om de geconstateerde administratieve onvolkomenheden terstond aan te pakken en herhaling hiervan te voorkomen. Tevens is gevraagd om het traject in te zetten om aan de verbeterbare processen en procedures te werken.
Tenslotte doet de Raad het beroep op eenieder, om het normalisatieproces bij de Surinaamse Postspaarbank te ondersteunen en deze zonder enige onderbrekingen, gestaag te laten plaatsvinden.

BEKIJK OOK  Luitenant-kolonel Roeplal leidt Maritime Technical Working Group