Leiding ministerie van Defensie gaat in op actuele vraagstukken

GFC NIEUWSREDACTIE- De leiding van het ministerie van Defensie in Suriname is tijdens een persconferentie vandaag breedvoerig ingegaan op actuele vraagstukken betreffende het defensieapparaat.

Minister Krishnakoemarie Mathoera heeft hierbij het beleid met betrekking tot de veiligheid van de Republiek Suriname gedeeld met de pers.

Zij bleef ook stilstaan bij de vorderingen betreffende het beleidsplan 2021-2026 van het ministerie van Defensie. Minister Mathoera is ook ingegaan op het werkbezoek die zij heeft afgelegd aan de United States Southern Command en een deliberatie met Generaal Lloyd Austin, defensieminister van de Verenigde Staten van Amerika.

De bewindsvrouw heeft benadrukt dat integriteit van cruciaal belang is voor het defensieapparaat. “Wij willen een professionele organisatie zijn met een sterk fundament”, aldus de minister.

Binnen het leger komen er vaak meldingen van huiselijk geweld voor, waarbij het gaat om formele aangiftes via de militaire politie.

“Wij zullen beleid maken hoe we mensen kunnen begeleiden en kennis en vaardigheden kunnen bijbrengen om met hun emoties om te gaan. Het is ook belangrijk om te weten wat de perceptie is van geweld. Wij gaan dit meenemen in het curriculum van alle militaire opleidingen en trainingen”, aldus de bewindsvrouw.

Eerder dit jaar hebben de ministeries van Defensie van Suriname en Nederland een intentieverklaring getekend om de militaire samenwerking tussen beide landen te intensiveren. De achterliggende periode hebben partijen punten in deze verklaring al omgezet in concrete acties.

Tijdens de persconferentie heeft minister Mathoera aangegeven dat er collectieve jungletrainingen uitgeoefend zullen worden in ons land.

De Defensieminister is ook ingegaan op de complexiteit van grensbewaking tijdens de aanhoudende Coronapandemie. Zij heeft beloofd dat in samenwerking met Justitie en Politie en andere autoriteiten er alles aan gedaan wordt om dit gecompliceerd vraagstuk effectief aan te pakken.

Luitenant-kolonel Bob Mangal heeft opgemerkt dat er nog vragen zijn in de samenleving met betrekking tot ammoniumnitraat.

“Er is een presidentiële commissie nu die duidelijke richtlijnen heeft opgesteld. Wij voeren samen de controles uit. De opslag van ammoniumnitraat binnen de bebouwde kom wordt gereduceerd tot nul”, aldus de chef-staf.