Leiding EBS bespreekt bedrijfsvoering met president

meeting

GFC NIEUWSREDACTIE- Eerder dit jaar werd de directie van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) gecompleteerd. Nu is ook de raad van commissarissen (RvC) volledig, na de toevoeging van nieuwe leden.

Zo zijn zowel de uitvoerende als de controlerende tak van de bedrijfsleiding compleet. Op dinsdag 11 juli 2023 hadden de directie en de RvC een regulier overleg met president Chandrikapersad Santokhi. Ze wisselden van gedachten over de bedrijfsvoering en wat de regering wenst.

Marcel Eyndhoven, technisch directeur van de EBS, meldt dat er onder andere is gesproken over onderhoud en problemen rond de energievoorziening.

Hij benadrukt dat grote investeringen nodig zijn voor de energievoorziening, en dat het bedrijf en de regering op dezelfde lijn moeten zitten. Eyndhoven geeft aan dat de algehele ontwikkeling van het land samenhangt met een goede en optimale energievoorziening.

Het is dus belangrijk dat alle betrokkenen op het juiste moment klaar zijn, zodat de ontwikkeling van het land soepel kan verlopen. Tijdens het overleg hebben de partijen gesproken over de efficiëntie en structuur van het bedrijf.

De EBS-directie heeft president Santokhi ook geïnformeerd over de stand van zaken rond de implementatie van de Energiewet 2016.

Deze wet stelt regels voor de elektriciteitsvoorziening en verplicht de EBS tot bepaalde handelingen die met de organisatie van het bedrijf te maken hebben. Eyndhoven zegt: “De president wilde hierover geïnformeerd worden en we hebben hem verteld wat de status is. We zijn al ver gevorderd met de implementatie van deze regelgeving, zodat we ook voldoen aan deze wet en andere zaken die betrekking hebben op de toekomst van de energievoorziening.”

OOK INTERESSANT
First lady Santokhi-Seenacherry woont diverse evenementen bij in New York

Naast de Energiewet 2016, werd ook gesproken over andere wetten die van invloed zijn op de EBS.

Volgens Eyndhoven heeft de president verzocht om ervoor te zorgen dat de EBS niet opnieuw in zwaar weer terechtkomt. Onlangs zijn de nieuwe stroomtarieven ingegaan.

Eyndhoven zegt dat het bedrijf continu in contact staat met de groepen die de implementatie het zwaarst zullen voelen, en met degenen die een subsidie van SRD 150 verliezen.

“We hebben regelmatig contact om te voorkomen dat zij voor verrassingen komen te staan als de eerste rekeningen komen.” Volgens Eyndhoven zal er geen al te grote verhoging plaatsvinden bij de niet-huishoudelijke verbruikers.

Wat betreft de gasprijzen merkt Eyndhoven op dat er subsidie wordt gegeven. De nieuwe prijzen zullen niet ineens op de gemeenschap worden overgebracht. Partijen bespreken momenteel hoe en wanneer ze zullen worden ingevoerd.