Leiding AZP ontkent sluiting Intensive Care Unit

Via de social media is er een bericht verschenen dat de Intensive Care Unit (ICU) van het AZP in grote problemen verkeert en dat deze belangrijke afdeling zelfs gesloten zou zijn. “Wij ontkennen stellig dat onze ICU gesloten is en wij betreuren het dat hierdoor mogelijk onrust is ontstaan in de gemeenschap”, laat de leiding van het AZP weten.

“Het is algemeen bekend, dat het AZP al geruime tijd voor grote uitdagingen staat in verband met de precaire financiële situatie van het ziekenhuis en de daarmee samenhangende tekorten aan o.a. medicamenten en met name aan medische verbruiksartikelen. Hierdoor waren wij onder meer genoodzaakt om onlangs selectieve hartoperaties enkele dagen uit te stellen.

Specialisten, artsen en verpleegkundigen moeten vaak onder moeilijke omstandigheden hun werk doen en er wordt veel gevergd van hun improvisatievermogen.

Wij hebben respect en waardering voor hun inzet en dienstbaarheid. Het is onze primaire verantwoordelijkheid om onder alle omstandigheden de dienstverlening naar de gemeenschap toe zo optimaal mogelijk te continueren.

Samen met de Regering wordt gewerkt aan korte- en lange termijn oplossingen voor de ontstane problemen. Mede tegen deze achtergrond heeft de Regering recent SRD 25 miljoen voor het AZP vrijgemaakt, om de crediteuren c.q. leveranciers van goederen en diensten goeddeels te betalen.

Dit is voor het AZP een belangrijke verlichting en een goede ondersteuning om de dienstverlening te verbeteren. Mede door de bedoelde berichtgeving, worden wij op een hartverwarmende wijze benaderd door bedrijven, organisaties en personen die ons willen ondersteunen.

Wij juichen deze goede intenties ten zeerste toe; bijdragen in welke vorm dan ook zijn van harte welkom. Het is evenwel erg belangrijk om de donaties goed te faseren en te coördineren, en niet in de laatste plaats om deze een juiste en verantwoorde bestemming te geven”, aldus de leiding van het ziekenhuis.(GFC)

Overige berichten