fbpx

Leiders nieuwe coalitie ontstemd over handelingen uitgaande regering

GFC NIEUWS- De leiders van de nieuwe coalitie (VHP, ABOP, NPS, PL) vinden de recente handelingen van individuen in de regering niet passen binnen de gemaakte afspraken met de hoogste leiding van het land om naar een ordelijke, verantwoorde en respectvolle transitie te streven.
De leiders constateren dat op verschillende ministeries en parastatale bedrijven initiatieven worden ondernomen om “last minute” benoemingen door te drukken, alsmede contracten aan te gaan, soms met terugwerkende kracht. Deze verplichtingen betekenen dat op een oneigenlijke manier de reeds bestaande precaire staat van overheidsfinanciën extra wordt belast.
De coalitieleiders zijn zeer verontrust en behoorlijk ontstemd over dit gedrag om op het laatste moment, weken voor de overdracht van de macht, dit soort handelingen te plegen. Het past niet in wat is afgesproken en het siert een uitgaande regering niet.
Individuen worden ten sterkste ontraden op deze aanbiedingen in te gaan. Al deze benoemingen en contracten zullen individueel beoordeeld worden op hun rechtmatigheid en indien noodzakelijk van rechtswege aangevochten worden. Men moet er op rekenen dat bepaalde besluiten teruggedraaid zullen worden.
In het kader van de goede afspraken, die zijn gemaakt tussen de zittende regering en de aankomende coalitie, doen de VHP, ABOP, NPS en PL een beroep op alle functionarissen zich te onthouden van deze praktijken. Ze passen niet in ons bestel en ons denken over integer en transparant bestuur.
De toekomstige coalitie stelt zich op het standpunt dat zij momenteel op basis van goed vertrouwen overleg pleegt over een ordelijke, verantwoorde en respectvolle overdracht van de regeermacht. De recentelijke berichten over oneigenlijke besluiten van verschillende ministers, overheidsinstanties en parastatale bedrijven legt een ongewenste schaduw of deze afspraken.

BEKIJK OOK
Vier geloofsovertuigingen houden presentatie voor mensenrechtencommissie DNA