Leerlingen O.S. Domburg op bezoek bij ressortkantoor LVV

GFC NIEUWS- Leerlingen van de O.S. Domburg hebben een bezoek gebracht aan het LVV ressortkantoor, vanwege de interesse van de leerlingen in het proces van uitzaaien tot verspenen, plantvermeerdering en oculeren.
De school heeft een eigen plantenkas, die in samenwerking met het LVV ressort Domburg, leerlingen en leerkrachten van de school is opgezet.
Het onderhoud van deze kas gebeurd ook gezamenlijk en de landbouwvoorlichters van het ressort staan de school met raad en daad bij.
Het LVV ressort Domburg beschikt ook over een eigen tuin waar verschillende soort groenten en fruit wordt geteeld en proeven worden gedaan en die dan indien nodig, in praktijk bij de agrariërs wordt toegepast. Behalve de educatie die de leerlingen hebben gehad, zijn er ook demonstraties gegeven hoe planten op verschillende manieren vermeerderd kunnen worden en hebben ze de mogelijkheid aangepakt om het ook zelf te doen.
Te Domburg wordt veel aan gezinslandbouw gedaan waardoor de kinderen extra belangstelling tonen. De landbouwvoorlichters zijn ingenomen met de belangstelling van de kinderen.
”Het is voor ons leuk maar bovenal nuttig om aan jongeren informatie te verstrekken, we hebben aan de toekomst informatie verschaft, zo zien we dat”.
Zowel leerkrachten als leerlingen waren tevreden met het bezoek alsook de vergaarde informatie. “We wisten niet dat er zoveel werd gedaan op het LVV ressortkantoor te Domburg, ik dacht echt dat men alleen op het veld ging voor het geven van informatie, maar er zijn ook veel activiteiten die ze zelf ontplooien”, gaf een leerling aan.

Overige berichten