fbpx

Leerkrachten hebben geen recht op 25% loonsverhoging

De 25% loonsverhoging welke de Centrale van Landsdienaren Organisatie (CLO) met de regering overeen is gekomen voor landsdienaren, geldt niet voor leerkrachten. Tot deze conclusie komt de minister van Onderwijs Wetenschap en Cultuur (MinOWC), Lilian Ferrier, in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut.

“Het heel traject van de loonsverhoging is begonnen naar aanleiding van de herwaardering die de leerkrachten gehad hebben. Bij die herwaardering is afgesproken dat zij uit Fiso gaan. Dat wil zeggen dat de loonreeks van de leerkrachten niet meer gebonden is aan dat van de ambtenaren”, stelt de minister.

De bewindsvrouw zegt verder dat de Bond van Leraren (BvL) en de Alliantie voor Leerkrachten in Suriname (ALS) hierdoor niet kunnen zeggen dat zij eveneens aanspraak maken op die verhoging, die de ambtenaren zullen krijgen eind september.

Verder gaat de minister in op een ultimatum waarover de voorzitter van de bovengenoemde bonden, Wilgo Valies, het heeft gehad in de media, waarop zij aangeeft dat er nooit een datum van 20 augustus 2018 is genoemd. “Wat ik heb gezegd en ik herhaal dat: tijdens de meeting heb ik doorgegeven dat mijn onderdirecteur Ontwikkelingsdiensten met verlof is tot 16 augustus. Dus zei ik aan het einde van die week kan ik met haar afstemmen hoever zij is met het verwerken van zaken. Blijkbaar is er een eigen interpretatie gegeven van zaken”, beklemtoont de bewindsvrouw.

BEKIJK OOK
Vijf verdachten kort na gewelddadige roofoverval Ragoebierstraat aangehouden, deel buit terecht

Over het staatsbesluit van 9 oktober 2017 zegt de onderwijsminister dat het herzien moet worden. Daarover heeft zij onlangs een gesprek gehad met de voorzitter van de presidentiële werkgroep, Eddy Jozefzoon. Er zijn te veel manco’s in het besluit. “Je kan niet met een juridisch document werken waarin een aantal zaken niet correct zijn”, stelt de bewindsvrouw. Intussen is de werkgroep bezig om het staatsbesluit te herzien.