Leden Hoofdstembureaus beëdigd

Vanmorgen zijn in het Lalla Rookhgebouw de voorzitters, waarnemend voorzitters, leden en plaatsvervangende leden van de Hoofdstembureaus van de tien kiesdistricten door minister Mike Noersaliem van Binnenlandse Zaken beëdigd.
Dit vond plaats in verband met de verkiezingen van 25 mei. De minister gaf aan, dat het Hoofdstembureau een belangrijke schakel is binnen het verkiezingsgebeuren en dat dit orgaan ingevolge artikel 28 van de kiesregeling is ingesteld.
Het Hoofdstembureau draagt zorg voor het ordelijk verloop van de verkiezingen en is verantwoordelijk voor de afwikkeling van de vele verkiezingsprocedures.
Onder andere van de kandidaatstellingen en bewilliging van de gekozen kandidaten, het opzetten van verschillende stembureaus binnen het kiesdistrict alsook de processen verbaal van de stemopneming op de dag der stemming alvorens deze worden doorgestuurd naar het Centraal Hoofdstembureau.
De minister deelde mee dat de beëdigden binnenkort getraind zullen worden zodat zij over de nodige handvatten en instructies kunnen beschikken.
Verder drukte hij de leden op het hart om zich te laten leiden door plichtsbesef en geen handelingen te plegen die het vertrouwen in hen kunnen schaden en wenste hen veel succes toe met deze zware taak.

Overige berichten