Leden districtsbestuur staan voor grote uitdagingen

GFC NIEUWSREDACTIE-Als lid van het districtsbestuur staan u grote uitdagingen te wachten. Desondanks wordt ervan uitgegaan dat elk lid aan de verwachtingen van de bewoners van het desbetreffende district zal voldoen.

Zo sprak minister Gracia Emanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) bij de installatie van de districtsbesturen. Vanwege de Covid-19-beperkingen was het ministerie genoodzaakt de installatie online via Google Meet te houden.

De bewindsvrouw heeft tijdens haar toespraak de leden evenals de gehele samenleving gefeliciteerd met de installatie. Zij gaf ook een omschrijving gegeven van de taakstelling van dit bestuur.

Het ministerie is conform het besluit Taakomschrijving Departementen 1991 belast met verschillende taken aangaande het bestuur op regionaal niveau. Het districtsbestuur is het uitvoerend orgaan in het district dat bestaat uit de districtscommissaris als voorzitter en telkens 1 aangewezen persoon per ministerie. \

Conform de Wet Regionale Organen is het districtsbestuur de werkarm van het desbetreffende ministerie dat een lid heeft voorgedragen om zitting te nemen in het bestuur.

Het bestuur is ook de werkarm van de districtsraad. Welke op haar beurt het hoogste politieke bestuurlijk orgaan is van het district. Het bestuur zal de districtsraad moeten ondersteunen in het opstellen van de districtsplannen en de begroting.

Evenals het oppakken van het contact met de burgers. Het districtsbestuur is conform artikel 29 van de WRO belast met de dagelijkse bestuur van het district die verantwoording verschuldigd is aan de raad en de nodige inlichtingen verstrekt om haar werk naar behoren te doen.

Shafiek Goelaman, deken van de districtscommissarissen, vindt dat een land als Suriname met haar overvloed aan potentie alleen tot ontwikkeling gebracht kan worden, als er sprake is van ordening en transparantie.

In het kader hiervan heeft de regering Santokhi het beleid zodanig uitgestippeld zodat zaken zoals vertrouwen, zekerheid, stabiliteit, veiligheid, duurzaamheid en ontwikkeling verwezenlijkt kunnen worden.

“Dat we met zijn allen hier zijn, geeft aan dat de regering serieus is de belangen van het volk te waarborgen en beschermen. Als districtsbestuur rust er een taak op u om de voornaamste pijlers zijnde goede communicatie, openheid, eerlijkheid en creativiteit voor de dag te leggen”, aldus dc Goelaman.