LED straatverlichtingsproject vordert gestaag

De Energiebedrijven Suriname (EBS) is druk bezig het LED lampenproject uit te voeren. Het bedrijf is in 2017 hiermee begonnen en zal dit de komende periode verder voortzetten. Directeur Rabin Parmessar benadrukt dat de LED technologie enorme besparingen met zich meebrengt.

LED lampen betalen zich binnen enkele jaren terug. Minder energieverbruik, langere levensduur, meer verlichting en het feit dat deze technologie milieuvriendelijker is, zijn enkele redenen geweest om af te stappen van de traditionele lampen. Dit is tevens de trend die zich internationaal aan het voltrekken is. De besparingen zijn van dien aard dat er enkele megawatts overblijven die voor andere doeleinden ingezet kunnen worden, zegt de directeur.

De EBS heeft een grondig onderzoek verricht om te komen tot een bepaalde keus van aanschaf. De technologie is daar maar voor straatverlichting moet de beste kwaliteit gekozen worden, wat ook is gebeurd. Parmessar geeft aan, dat de lampen aan hoge eisen moeten voldoen.

Directeur Parmessar stelt dat het bedrijf heel graag in een handomdraai alle straten in een keer had willen voorzien van betere verlichting. De EBS topman vraagt de samenleving wat geduld te betrachten, schrijft het NII.

De onderneming erkent de grote vraag en het feit dat met LED verlichting het veiligheidsgevoel vergroot wordt. Er is vanwege financiële redenen gekozen voor een gefaseerde aanpak. Momenteel vindt de uitvoering van dit project plaats doordat het bedrijf de afgelopen periode flink heeft weten te besparen.

Met de regering van Suriname wordt nu naar mogelijkheden gekeken om via de Caribbean Development Bank het project te laten financieren.

Het landelijk netwerk bestaat uit meer dan 60.000 lampen. Hiervan is een deel reeds vervangen door LED smartlampen. Met het aanbrengen van de nieuwe technologie kunnen heel wat zaken op afstand gemonitord worden wat bij de oude lampen niet mogelijk is.

Het streven volgens directeur Parmessar is om het project binnen 2-3 jaar af te ronden. Dan zijn het netwerk en de kwaliteit van de straatverlichting sterk verbeterd. In de wijken waar de nieuwe verlichting reeds is aangebracht hebben de bewoners enthousiast gereageerd.

Marenzo Eycken uit Blauwgrond vindt het een goed initiatief van de EBS om de buurten te voorzien van LED verlichting. Het geeft volgens hem in de avonduren een beter overzicht op de weg. De buurt had al verlichting maar de kwaliteit liet te wensen over. Hij vindt dat alle wijken ook voorzien moeten worden omdat het besparingen met zich meebrengt.(GFC)

Overige berichten