LBB verzwakt en moet worden geherstructureerd

GFC NIEUWSREDACTIE- Het onderdirectoraat Lands Bosbeheer (LBB) is de afgelopen jaren sterk verzwakt en moet worden geherstructureerd.
Dat kwam naar voren tijdens een bezoek van de directeur van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB), Meredith Vitolie, aan LBB.
De afdelingen hebben te kampen met verschillende uitdaging zoals een tekort aan apparatuur, voertuigen en velduitrusting voor veldwerk. Ook is er een duidelijke vergrijzing te merken bij het onderdirectoraat.
Het streven is om het onderdirectoraat binnen kort termijn te versterken met gekwalificeerd personeel. Door het tekort aan personeel en middelen zijn bepaalde taken deels overgenomen door diverse NGO’s.
Verder zal er ook worden uitgekeken naar mogelijkheden om de illegale export van dieren en lichaamsdelen van dieren terug te dringen.
Het personeel vroeg aandacht voor het feit dat er al jaren niet in LBB is geïnvesteerd. Er moet herstructurering komen om het onderdirectoraat te tillen naar internationale standaarden.
Zo is er een laboratorium nodig voor onder meer wetenschappelijk onderzoek. Ook willen ze een betere coördinatie wat betreft opsporing en vervolging van mensen die de regels vertrappen.
Directeur Vitolie gaf aan aandacht te hebben voor de problemen van het personeel en zal er alles aan doen om de dienst binnen afzienbare tijd te versterken.

Overige berichten

One Response

Add Comment