fbpx

LBB roept jagers op regels in acht te nemen

Verschillende diersoorten zijn bij wet beschermd. Op deze dieren mag er niet gejaagd worden, ook het vangen van deze dieren is verboden. Een dier krijgt de status van bescherming wanneer blijkt dat de aantallen (populatie per soort) afnemen.

Ashok Pherai, chef van de afdeling Natuurbeheer en Educatie bij de dienst ‘s Lands Bosbeheer (LBB), zegt dat het doel van natuurbeheer het streven is naar de instandhouding van zoveel mogelijk soorten planten en dieren, zo ook hun levensgemeenschappen.

LBB heeft de afgelopen periode enkele keren de aandacht gevraagd van de samenleving om de jachtkalender in acht te nemen. Recentelijk nog is het jachtseizoen voor herten en tapirs gesloten. Echter heeft de dienst geconstateerd dat er toch gevallen zijn waarbij jachtliefhebbers zich niet houden aan de wetten en regels.

“Natuurbeheer is nodig in ons land, omdat Suriname op dit moment het grootste land ter wereld is met zoveel biodiversiteit. En wij willen onze biodiversiteit in standhouden”, zegt Pherai aan het NII. Het jachtseizoen is een bepaalde periode waarin men op bepaalde wildsoorten niet mag jagen.

BEKIJK OOK
Gemiddelde Surinamer gebruikt teveel medicijnen, voorschrijfgedrag moet worden gestandaardiseerd

Gedurende een bepaalde tijd van het jaar is er een gesloten seizoen, omdat de dieren tijdens deze periode drachtig zijn en/of de kans moeten krijgen hun jongen te zogen.

Indien men in deze periode toch op deze beschermende diersoorten gaat jagen, dan is de persoon in overtreding van de jachtwet en heeft hij tegelijkertijd de Wet Economische Delicten overtreden. Dit is een misdrijf en betaalt men dan een boete vanaf SRD 10.000 en hoger.

De afdeling Natuurbeheer drukt de jagers op het hart geoorloofd te jagen en altijd een jachtkalender te raadplegen. Indien er onduidelijkheden zijn, kan men altijd de afdeling contacten voor nadere informatie.