Landmetersproject RGB vordert

GFC NIEUWS- Zekerheid op grond voor de burgers, dat is waar regering Bouterse-Adhin naartoe streeft.
In dat kader heeft zij het Landmetersproject in het leven geroepen.
Dit project houdt in dat de regering opdraait voor de kosten die personen aan de landmeter moeten betalen, nadat zij middels de uitreiking van grondpapieren zijdens de overheid een stuk grond toegewezen hebben gekregen.
Het betreft voornamelijk de vervaardiging van uitmetingskaarten door landmeters, een proces dat wordt gecoördineerd door het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB).
Het is, volgens RGB-directeur Leandra Woei, een gegeven dat burgers de door de overheid toegewezen gronden niet op tijd kunnen afhandelen. Trage afhandeling, hoge landmeterskosten en de tijdsduur van zes maanden, zijn de voornaamste zaken die het proces van de vervaardiging van de uitmetingskaarten, beïnvloeden.
Ter realisatie van het streven ‘Zekerheid op grond voor de burgers’, heeft de regering actie genomen om burgers te helpen.
Het Landmetersproject is gestart in november 2019, tijdens de uitreiking van grondpapieren in de districten Coronie en Nickerie en geldt alleen voor degenen aan wie een stuk grond is toegewezen tijdens de gronduitgiftemomenten door RGB. Zij aan wie een perceel met een grootte tot een halve hectare (5.000 m²) is toegewezen, krijgen volledige subsidie.
Voor percelen tussen de halve hectare en 5 hectare, wordt een deel van de landmeterskosten door de overheid gesubsidieerd. Een andere voorwaarde is dat subsidies gelden voor maximaal één perceel per persoon.
RGB trekt landmeters aan die een bepaald gebied krijgen toegewezen om uit te meten. Verder staat in het overeengekomen contract dat de uitmetingskaarten van dat gebied binnen een bepaalde tijd af dienen te zijn.
‘Dit zorgt voor effectiviteit en efficiëntie in de werkuitvoer en werkt kostenbesparend’, zegt directeur Woei. Ze voegt eraan toe dat het eveneens een besparing betekent voor de grondaanvragers.
‘Momenteel zijn ruim 80 uitmetingskaarten van Nickerie af. Binnenkort zullen de personen worden opgeroepen om hun kaart op te halen op het ministerie van RGB. Vervolgens kunnen zij hun bereidverklaring aanvaarden bij het Domeinkantoor’, laat Woei optekenen.
Ook personen uit Coronie mogen een oproep tegemoet zien. Burgers van zowel Coronie als Nickerie reageren enthousiast op deze actie van de overheid. Intussen wordt het project verder uitgevoerd in Saramacca en Paramaribo.

Overige berichten