fbpx

Landelijke personeelshervormingen OW van start

GFC NIEUWS- In het kader van personeelshervormingen binnen het ministerie van Openbare Werken (OW) landelijk, zijn functionarissen, respectievelijk uit Nickerie en Coronie ter beschikking gesteld van het ministerie.
De ambtenaren zullen op een ander niveau hun bijdrage leveren. Onlangs is de thuis gezette Maheshwarpersad Badal teruggeplaatst als OW-coördinator in Nickerie. Minister Riad Nurmohamed stelt hem tijdelijk ook verantwoordelijk voor de coördinatie in het district Coronie.
Het algemeen beleid van het ministerie van Openbare Werken is goede communicatie, rechtstaat en goed bestuur. Het ministerie mag nimmer te schande worden gezet. Momenteel is er sprake van een issue bij dit departement met betrekking tot personeelsaangelegenheden van honderden mensen die landelijk in dienst waren genomen, ook in de districten Coronie en Nickerie.
Derhalve heeft het ministerie als plicht, oplossingen te brengen in de kwestie en niet mensen op straat te zetten, zoals wordt beweerd in de gemeenschap. Het gaat bij dezen om een waardig ministerie waar zaken op een correcte manier opgelost worden. In september vinden er hervormingen plaats binnen het personeelsbestand. Een nieuw organogram dient ervoor te zorgen dat de organisatie sterker wordt, alle personeelsproblemen in kaart worden gebracht en vervolgens uit de wereld wordt geholpen.
Minister Nurmohamed geeft aan dat gratificaties die uitgebleven zijn, benoemingen, missives, openstaande vacatures en ettelijke andere ongeregeldheden structureel worden aangepakt. Zo zullen bij alle dependances van het ministerie verschuivingen plaatsvinden, zowel horizontaal als verticaal.
Het basisuitgangspunt luidt: degene die wilt werken wordt aan het werk gezet, niemand blijft met behoud van salaris thuis, want werk is er genoeg. De coördinatie wordt op het hart gedrukt, zaken beter uit te zetten en te rapporteren.
In Coronie is er sprake van inefficiëntie bij het gebruik van materialen, personen en werk. De burgervader van Coronie, Maikel Winter, wordt gevraagd om een toeziend oog te houden op de middelen van OW en dat alle kantoren en werkplekken veilig blijven.
Verder benadrukt de OW-minister dat mensen prettig met elkaar werken en gehoor geven aan het gezag van het district. Er is behoefte aan orde en rust binnen het ministerie van Openbare Werken.

BEKIJK OOK
Vicepresident Suriname pleegt inbreuk op gezag politie