Landelijke informatiebijeenkomsten met visserijsector

Het Onderdirectoraat Visserij (ODVIS) van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) organiseert in samenwerking met de Maritieme Autoriteiten Suriname (MAS) momenteel landelijk informatiesessies over de scheepvaart en het scheepvaartverkeer op Surinaamse wateren. Daarnaast is ook het onderwerp ‘duurzaam beheer van de visserijsector’ besproken, waarbij de visserscoöperatie Visserscollectief uit het district Commewijne een bijdrage levert.

Het doel van deze bijeenkomsten is om informatie te verschaffen, alsook te discussiëren met de stakeholders over zaken van de visserijsector. Dit alles wordt meegenomen bij het verder uitwerken van het beleid van de visserijsector in Suriname.

Tijdens deze bijeenkomsten zijn er twee presentaties gehouden. De MAS heeft het onder meer gehad over belangrijke zaken waarmee vissers rekening dienen te houden.

Enkele besproken onderwerpen zijn: wat goede uitkijk op een vaartuig inhoudt en het belang daarvan, de voorwaarden van een vissersvaartuig bij de keuring door de MAS (lengte en inhoud), het belang van het gebruik van reddingsmiddelen, steigerfaciliteiten, het belang van een vaarbewijs, het gevaar bij het versperren van de vaargeul en de omgang met afval op zee. Deze zijn enkele zaken die of nog niet in de wet- en regelgeving zijn opgenomen of dienen te worden aangepast.

In de toekomst zal eenieder die een transportmiddel op het water bestuurt, in het bezit moeten zijn van een vaarbewijs. Dit zal ook gelden voor de kapiteins van de visserijvaartuigen.

Een belangrijk besproken aspect is de veranderende klimatologische omstandigheden, waarbij vissers genoodzaakt zijn acties te ondernemen voor de garantie van hun veiligheid.

Uit de discussies gedurende deze bijeenkomsten is gebleken dat aanpassing van de wet- en regelgeving noodzakelijk is. Die informatie zal tevens meegenomen worden bij de herziening van het huidige Visserij Management Plan (2014-2018), die dit jaar vervalt. De tweede presentatie gaat over duurzaam beheer van de visserijsector.(GFC)

Overige berichten