fbpx

Landelijke controlewerkzaamheden HI&T

GFC NIEUWS- Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) is momenteel bezig met landelijke controlewerkzaamheden in verschillende winkelzaken.

In de afgelopen periode hebben consumenten klachten ingediend over prijsopdrijvingen, hoge wisselkoersen, vervallen producten, voorverpakte goederen minder in gewicht en onhygiënische toestanden in de winkelzaken.

Het overgroot deel van de prijsopdrijvingen is afkomstig van de importeurs en leveranciers, meldt het ministerie. Er zijn sinds het begin van het jaar tot nu toe meer dan 1500 klachten ingediend door consumenten, via sociale media.

Enkele consumenten zijn persoonlijk langsgekomen bij de afdeling Consumentenzaken en de Economische Controle dienst (ECD) voor de indiening van hun klachten.

Klachten die ingediend worden door consumenten worden geregistreerd in een database door de medewerkers van de klachtenunit. Er wordt op weekbasis een planning gemaakt voor de onderzoeksambtenaren, die hierna op controle uitgaan in de verschillende winkelzaken.

Het team bestaat meestal uit medewerkers van de Economische Controle Dienst, de afdeling Consumentenzaken, de Milieu en Gezondheidsdienst van het Commissariaat en politieambtenaren. In de winkelzaken wordt er gelet op de prijzen van de producten, de hygiëne, de vervaldata van de producten en het gewicht van voorverpakte goederen (o.a. suiker, blom , uien, aardappelen en knoflook). De eigenaren van de winkelzaken dienen te beschikken over een geldige winkelvergunning.

In het kader van de uitvoering van de Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren zijn er in de aflopen weken diverse voorbereidingen getroffen, ten einde uitvoering te geven aan de handhaving van de Wet. Het ministerie respecteert het besluit van de rechter, waarbij deze wet thans tijdelijk is opgeschort en wenst kenbaar te maken aan de samenleving dat de thans vigerende regelgeving c.q. wetten, voldoende handvatten bieden om hard op te treden tegen overtreders.

BEKIJK OOK
Man steelt geld en sieraden uit woning werkgever

De Wet Geldtransactiekantoren 2012, het Prijsaanduidingsbesluit en de Wet Economische Delicten bied het ministerie en de justitiële autoriteit genoeg wettelijke grondslagen bij haar optreden. Personen of bedrijven die vreemde valuta aankopen en verkopen via digitale platformen o.a. Facebook maken zich schuldig aan strafbare feiten.

“Wij doen een beroep op een ieder om dit achterwege te laten anders zal het ministerie genoodzaakt zijn om hard op te treden. De aankoop en verkoop van vreemde valuta is uitsluitend weggelegd voor geldtransactie kantoren”, zegt minister Stephen Tsang. Het ministerie heeft reeds in samenspraak met de justitiële autoriteiten verschillende verdachten in beeld gebracht.

Om de reguliere controle werkzaamheden snel en efficiënt te kunnen uitvoeren , tijdens de Covid-19 situatie, is er informatie nodig van de consumenten. De winkelnaam en of de straat, de producten die te hoog zijn geprijsd, vervallen producten en/of foto’s is van essentieel belang voor de klachtenunit.

Consumenten kunnen de klachten telefonisch indienen via 1940 of appen naar +5978530915. Er kan ook gemaild worden naar [email protected]