fbpx

Landelijke ABOP Jongerencongres

De Algemene Bevrijding en Ontwikkelings Partij (ABOP) erkent sinds haar oprichting het belang van jongeren participatie in besluitvormingsprocessen. Om meer structuur te brengen in het jongerenbeleid van de partij is op initiatief van de jongeren zelf een landelijk jongeren platform opgericht.

De voornaamste taak van dit ABOP Jongeren Platform is om het ABOP Jongeren Bestuur met de nodige dynamiek en progressie nieuw leven in te blazen. In de afgelopen maanden is met voortvarendheid hieraan gewerkt en resultaat is het ABOP Jongeren Congres 2018.

Jongeren van alle districten zullen vertegenwoordigd zijn op dit Congres. Op deze dag wordt een jongeren voorzitter gekozen en zal het ABOP landelijk Jongeren Bestuur worden geïnstalleerd. Het ABOP Jongeren Secretariaat zal officieel in gebruik worden genomen. Ook zullen jongeren (nieuwe leden) in de gelegenheid worden gesteld zich aan te sluiten bij de partij.

BEKIJK OOK
Politiebericht dodelijk aangereden fietser door personenauto

Alle jongeren in Suriname worden opgeroepen om dit evenement mee te maken. Het zijn vooral de jongeren, als kwetsbare groep, die gebukt gaan onder de huidige slechte sociaal economische omstandigheden in Suriname. Problemen als drop-outs, slechte medische voorzieningen, werkloosheid, drugsproblematiek, criminaliteit, seksueel misbruik, hang jongeren, pear pressure, problemen in het onderwijs etc. zijn alom bekend.

Om verandering hierin te brengen is het noodzakelijk dat jongeren hun stem laten horen. Zij moeten de kans krijgen om te participeren in politiek en mee te denken aan oplossingen.