fbpx

Landelijk activiteiten in verband met 145 jaar Hindostaanse Immigratie

In het kader van de herdenking en viering van 145 jaar Hindostaanse Immigratie in Suriname organiseert de Nationale Stichting Hindostaanse Immigratie (NSHI), dat het beheer voert over het Lalla Rookh Complex, landelijk activiteiten op onder andere het Lalla Rookh Complex.

Op zondag 27 mei zal er in de middag onder auspiciën van de Surinaamse Bridge Bond (SBB) een Immigratie bridgedrive worden gehouden in Gebouw 1 van het complex.

Op donderdag 31 mei zal de kunstexpositie 3e Kalá Ká Anubhava: “Experience of Art” geopend worden om 18.30 uur in de Conference room van Gebouw 1 op het Complex. De toegang is geheel vrij.

Deelnemende kunstenaars zijn: George Ramjiawansingh, Anand Binda, Dhiradj Ramsamoedj, Anand Dwarka, en Rahied Abdoel. Openingstijden zijn op donderdag 31 mei 18.30 – 22.00 uur en van vrijdag 1 t/m zondag 3 juni 2018 van 10.00 – 13.00 uur en dan weer van 18.00 – 21.00 uur.

Op vrijdag 1 juni 2018 start het Lalla Rookh Museum, welke gevestigd is in Gebouw 2 van het Complex, een dagelijkse openingscyclus van steeds 18.00 tot 20.00 uur, welke duurt tot en met vrijdag 8 juni 2018.

Verder start er op deze vrijdagavond om 18.30 uur een fototentoonstelling met als thema: “Een impressie van het leven van de Hindostaanse immigranten, 1873 – 1930”, welke gehouden wordt in de Hal van Gebouw 2 op het Complex. Deze tentoonstelling
loopt tot en met vrijdag 8 juni en de dagelijkse openingstijden van 2 t/m 8 juni 2018 zijn van 09.00 – 20.00 uur.

Op zaterdagavond 2 juni, aanvangende om 8 uur ‘s avonds, zal er op het achterpartyterras van het Complex verder een grootse culturele muziek, zang- en dansavond, de 13-e SANGĺT Kĺ RÁT gehouden worden. Op deze avond zullen diverse groepen en artiesten (zangers, muzikanten, dansers en toneelacteurs) uit Suriname optreden.

De muziek zal bestaan uit: klassiek/modern baithak gana, sohar, qawali, chutney en filmliederen gebracht door diverse groepen en artiesten zoals: Baithak gana queen Motimala Bholasingh, Viresh Oeditram, Bisnoewatie & Group onder leiding van Bisnoewatie Khoesal, muziekgroep onder leiding van Harold Ramkumar.

BEKIJK OOK
Mede-inzittende overleden bij eenzijdig verkeersongeval

Ook zal er een speciale ‘light’ muziekgroep uit India optreden onder leiding van Radhika Chopra.

Lal Thakoer zal een dhapla-demonstratie verzorgen en verder zal er speciaal optreden zijn van Toneelgroep Ladi.

De pupillen van Dansschool Satrangi en van Kiran Rampersad, Dansschool TI 22 zullen enkele spetterende dansnummers presenteren.

De toegang is wederom vrij en er zullen koude dranken en warme hapjes verkrijgbaar zijn in de goed voorziene bar/keuken die beheerd wordt door de Jongerenvereniging NAUYUGA, die de baten uit deze fundraisingsactiviteit zal aanwenden voor een sociaal project.

Deze activiteit heeft een jaarlijks terugkerend karakter en wordt dit jaar voor de 13-e keer op rij georganiseerd. Het doel van deze activiteit is om elk jaar rondom 5 juni de komst van Brits-Indische contractanten te herdenken die onder haast onmenselijke omstandigheden hebben moeten leven en arbeiden en herdenken/vieren het feit dat deze contractanten met noeste arbeid, trots en spaarzaamheid een nieuw bestaan voor zichzelf en hun nageslacht hebben opgebouwd en gecreëerd.

Op zondag 3 juni vindt er om 18.30 uur een onthulling plaats in de Ballroom van Gebouw 2 van een fraai immigratie- schilderij (groot 12 x 1,22 m); dit kunstwerk is vervaardigd door Anand Binda en George Ramjiawansingh.

Verder zal er die avond in de Ballroom van Gebouw 2 een presentatie worden gehouden van de documentaire over de ontwikkeling van 70 jaar Hindostaanse orkestmuziek in Suriname (de periode 1945-2015) bedoeld als een muzikale hulde aan alle artiesten en groepen die hier in die periode bezig zijn geweest. Deze documentaire is in 2015 tot stand gekomen door Yaadgaar Orchestra onder leiding van Riaz Ahmadali in samenwerking met de NSHI en de activiteit start om 19.00 uur.

Er zal op dinsdagochtend 5 juni ook bij de plaquette van de Hindostaanse Immigratie aan de Waterkant (neemboom-monument) en het Baba en Mai-standbeeld te Baba en Mai plein bloemstukken gelegd en mala’s omhangen worden.(GFC)