Landbouwvoorlichters Wanica-B bieden hulp aan soepgroenteteler

GFC NIEUWS- De landbouwvoorlichters van Wanica-B zijn tijdens reguliere veldwerkzaamheden gestuit op een aanplant van soepgroenten die aangetast zijn door algen.
De aanplant is niet verloren, maar de soepgroente heeft door de algen aantasting niet de maximale grote bereikt.
Voor nader onderzoek zijn er monsters meegenomen van de aangetaste soepgroente.
Hierna is de agrariër geadviseerd de algen te bestrijden met een biologisch middel, waarvan de juiste dosering en toepassing ook is aangegeven.
Voor een duurzame oplossing is de agrariër aangeraden om na de oogst de hele soepgroente aanplant uit te trekken en de grond te ontsmetten.
De landbouwvoorlichters hebben aangeboden om bij dit proces aanwezig te zijn en de nodige bijstand te verlenen. Hierna zal er bodemonderzoek plaatsvinden om na te gaan als de algen volledig zijn uitgeroeid en als de bodemsamenstelling nog geschikt is om soepgroente te telen.
De rapportage met betrekking tot deze veldwerkzaamheden zal gedeeld worden met de overige collega’s evenals de toepassingen en het resultaat ervan. Door vastlegging van dit soort zaken kunnen collega landbouwvoorlichters, ook kennis nemen en het eventueel gebruiken als leidraad indien zoiets zich mag voordoen in hun werkgebied.