Landbouwvoorlichters Nickerie getraind in herkenning quarantaineziekten bij bacove en banaan

GFC NIEUWS- In het kader van de te houden survey voor quarantaineziekten in bananen en bacoven, zijn er door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij een aantal voorbereidende activiteiten ontplooid.
De afdeling Mycologie van het ministerie van LVV, is momenteel bezig de landbouw voorlichters theoretisch als praktisch te trainen. Deze voorlichters zullen belast worden met de uitvoer van deze survey.
De landbouw voorlichters in Nickerie zijn praktisch getraind om verschillende quarantaineziekten, zoals de Panama-ziekte en de Moko disease in het veld te herkennen.
Tijdens de training werd aan de deelnemers ook aangegeven, welke acties er ondernomen moeten worden bij het herkennen van de verschillende ziekten en hoe deze onder controle gehouden moeten worden.
Na voltooiing van de training aan alle landbouwvoorlichters zullen de telers geïnformeerd worden over de te houden survey. Dit alles vooruitlopend op de definitieve start van de survey.
Het is van eminent belang dat alle schakels in het geheel worden betrokken bij de voorbereiding. Het beleid van LVV is erop gericht om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op problemen die in het veld gesignaleerd worden.