Landbouwvoorlichters leren ziekten en plagen herkennen

GFC NIEUWS- Fungerend directeur voor Landbouwkundig Onderzoek, Afzet en Verwerking, Maitrie Jagroep, heeft een training “Herkenning van ziekten en plagen bij bepaalde groente en fruitsoorten” verzorgd voor landbouwvoorlichters van verschillende ressorten.
De bedoeling van de training is om de opgedane kennis te delen met collega voorlichters maar ook met de landbouwers.
Gezien er wereldwijd strenge eisen gelden voor invoer van producten naar alle landen en het feit dat ons land verschillende landbouwproducten exporteert, is het van belang dat de landbouwvoorlichters op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en dus steeds getraind worden bij het herkennen van de verschillende ziekten en plagen.
Aan de landbouwvoorlichters is meegegeven dat zij steeds het veld in moeten, om te weten te komen met welke ziekten en plagen de boeren op dat moment te kampen hebben. Eveneens moeten zij de boeren op het hart drukken dit steeds kenbaar te maken aan de landbouwvoorlichters zodat op de juiste manier ingespeeld kan worden. De landbouwvoorlichters dienen daarbij steeds de rapportages te plegen
Het praktisch gedeelte van de training is verzorgd in de plantenkassen op het terrein van het ministerie van LVV aan de Letitia Vriesdelaan. De geteelde groente- en fruitsoorten zijn door de landbouwvoorlichters onderzocht, waardoor het geleerde meteen in praktijk is gebracht. Er ontstond ook een levendige discussie, daar niet alle landbouwvoorlichters dezelfde ziekten en plagen tegenkomen bij hun taakuitoefening.
Het is van belang dat de landbouwvoorlichters goed geïnformeerd zijn over de ontwikkelingen op agrarisch gebied, zodat er ook adequaat hulp geboden kan worden. Minister Rabin Parmessar is voorstander dat de landbouwvoorlichters goed getraind het veld ingaan zodat de landbouwers er ook baat bij hebben en ons land op de juiste manier kan voldoen aan de internationale exportvoorwaarden.

Overige berichten