Landbouwvoorlichters bieden hulp bij vruchtrot in peperaanplant

GFC NIEUWS- Voorlichters van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) trekken dagelijks in hun werkgebied erop uit voor het afleggen van bezoeken aan agrariërs.

Bij constatering van ongeregeldheden of problemen komen zij de boeren tegemoet met advies en wordt er hulp geboden. Zo ook te Jankiepolder/Wayambo waar tijdens reguliere veldbezoeken en statistieke opname een peperaanplant is aangetroffen die aangetast is door Anthracnose, beter bekend als vruchtrot.

Deze ziekte wordt veroorzaakt door een schimmel die de peperaanplant in elke groeifase kan infecteren. Peperverbouwers kunnen hierdoor voor 10 tot wel 80% derven aan opbrengsten

De vochtige klimatologische omstandigheden van ons land zijn zeer gunstig voor de groei van de schimmel. Het feit dat deze schimmel via besmet zaad, grond, water en lucht kan worden verspreid, maakt dat deze ziekte niet makkelijk te bestrijden is.

Eenmaal in de aanplant, kan anthracnose onder controle worden gehouden door toepassing van enkele beheersmaatregelen, die door de voorlichters aan de boer werden voorgehouden. De vruchten en alle aangetaste plantendelen moesten onmiddellijk worden vernietigd.

Vervolgens zal de aanplant afwisselend bespoten worden met geadviseerde verantwoorde bestrijdingsmiddelen. Hierna wordt de aanplant nat gemaakt en bemest.

Bij herbeplanting moet gezond plantmateriaal worden gebruikt. Drie weken na de behandeling zullen de landbouwvoorlichters van rayon Wayambo wederom een veldbezoek brengen aan de landbouwer om de status van zijn aanplant op te nemen.

Overige berichten