Landbouwtechnici getraind in vermeerderingstechnieken van cassave

“Suriname wordt gezien als een rijst producerend land. Nu wordt er ook hard gewerkt aan het upgraden van de cassavesector. Hopelijk kan Suriname in de toekomst ook gezien worden als een toonaangevend cassave producerend land”.

Dit waren de woorden van onderdirecteur Ashween Ramdin van het onderdirectoraat Landbouw van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), tijdens de certificaat uitreiking van de Macro Propagation workshop.

Aan deze workshop, die gehouden werd in de week van 8 tot en met 12 april, namen 14 participanten deel afkomstig van het ministerie van LVV, CELOS, Adek en Grassalco. De training was een vervolg van de Tissue Culture workshop in november 2018.

De deelnemers hebben zich verdiept in onder andere vermeerderingstechnieken van cassave, waaronder weefselkweek, mini- stakes, en axillary buds. Weefselkweek is een methode om cassave te vermeerderen onder steriele condities. Dit wordt vaak gebruikt om klonen van een plant te produceren.

Mini- stakes is een ander manier om cassave plantmateriaal te vermeerderen, waarbij twee knoppen (buds) worden gebruikt. Bij axicllary buds wordt het blad gebruikt om cassave plantmateriaal te vermeerderen.

De workshop is onderdeel van het in Suriname gaande project: GCP/SLC/010/CDB-Cassave Industry-Market Assesment and Technology Validation and Dissemination. Het wordt uitgevoerd in samenwerking met de Food and Agricuture Organisation (FAO), de Carribean Development Bank (CDB) en het ministerie van LVV.

Het doel van dit project is de introductie, veldonderzoek en verspreiding van 5 nieuwe cassave variëteiten voor opbrengst verhoging. De training van landbouwvoorlichters en landbouwers wordt gelijk meegenomen, alsook marktonderzoek.

Sinds de launch van het project zijn er reeds een aantal activiteiten uitgevoerd, waaronder: de Bakery training- het leren van brood bakken van geraspte cassave, de start van de Farmer Field School en de Farmer-Buyer Workshop.

Verwacht wordt dat de deelnemers van de Macro Propagation workshop op correcte wijze de opgedane kennis in de praktijk zullen toepassen.