fbpx

Landbouwinspecteurs LVV kunnen nu beter ziekten en plagen herkennen

GFC NIEUWS- De National Plan Protection Organization (NPPO) is gestart met het bijscholen van de inspecteurs van de afdeling plantenbescherming en kwaliteitskeuringen en de landbouw voorlichters van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

Vrijdag is er voor deze doelgroep een training georganiseerd, waarbij de nadruk gelegd zal worden op het herkennen van ziekten en plagen bij landbouwgewassen.

Sinds 2016 is door de EU kenbaar gemaakt, dat het exportgebeuren naar Europa aandacht behoeft als het gaat om de veiligheidsaspecten.

Het ministerie is reeds enkele maanden bezig met het treffen van dringende maatregelen, deze training zal ook hieraan bijdragen om te voorkomen dat er nog meer intercepties worden gevonden op de Surinaamse export waar.

BEKIJK OOK
Toeloop van patiënten met verschijnselen rotavirus bij RGD-poliklinieken

De NPPO is belast met de controlewerkzaamheden van deze inspecteurs.

De voorlichters en onderzoekers zullen continu worden getraind in verschillende aspecten die kunnen bijdragen aan de Goede Agrarische Praktijken (GAP) van onze boeren.

De minister neemt het als zijn plicht, dat hij zich blijft in zetten voor de waarborging van de exporten naar het buitenland. Dit is onder meer de reden, waarom het ministerie er alles aan zal doen om Suriname op de kaart te houden.