fbpx

Landbouwers ROS getraind in waarborgen hygiënische veiligheid landbouwgewassen

GFC NIEUWSREDACTIE- Landbouwers en landbouwvoorlichters van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) in Suriname zijn getraind in het waarborgen van de hygiënische veiligheid van landbouwgewassen door middel van de huidige preventie referentie methode.

De Gevarenanalyse – Kritisch Controlepunten training oftewel de Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) heeft 5 dagen geduurd.

HACCP is een gestructureerde methode om alle relevante gevaren tijdens het proces van bereiding van voedsel te elimineren, te voorkomen of tot een aanvaardbaar niveau te reduceren.

Bij het verwerken van voedingsmiddelen kunnen er zaken misgaan, wat de veiligheid van voedsel in gevaar brengt. Bedrijven moeten mogelijke risico’s beschrijven in een voedselveiligheidsplan oftewel een HACCP-plan.

Directeur Hermien Pavion van het Directoraat Agrarisch Ontwikkeling Binnenland (DAOB) gaf aan dat het gewenste resultaat op korte termijn bereikt is. “De participatie was uitstekend. Het gewenste resultaat op lange termijn moet nog bewezen worden.”

Met deze training is de capaciteit van de groep versterkt om zodoende de opgedane kennis toe te passen. Na de training zullen de landbouwvoorlichters de opgedane kennis moeten overdragen aan belanghebbenden in het binnenland van Suriname.