fbpx

Landbouwers plukken vruchten van kennisuitwisselingsbezoek Asigron

“Dit wat we hier zien werkt erg motiverend. Dit is landbouw! Eigenlijk is wat wij doen spelen. Tijdens de volgende dorpsvergadering zullen we met de ervaring die we nu hebben, mensen overhalen om aan landbouw te doen”, gaf een landbouwer uit Matta enthousiast aan tijdens een veldbezoek aan Asigron. Dit meldt Projekta in een bericht.

Afgelopen zaterdag bezochten ongeveer 20 personen uit Matta (Para) en Ricanaumofo (Marowijne) de uitgestrekte kostgronden op Asigron (Brokopondo). Kennisuitwisseling was het voornaamste doel van dit bezoek, dat onderdeel was van een project van het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname (CELOS).

De aanwezigen waren onder de indruk van de professionaliteit en de schaal waarop er verbouwd wordt. Ook Projekta was aanwezig, omdat zij het projectteam van het CELOS te hulp staat in de uitvoer en rapportage naar de donor – de internationale Alcoa Foundation – toe.

Landbouw en bio-diversiteit

Het CELOS is in 2015 gestart met de uitvoer van dit project, dat zich richt op het behoud van agro-biodiversiteit in diverse gemeenschappen in Marowijne, Para en Brokopondo.

Eerder is er onder andere per dorp een inventarisatie gemaakt van welke gewassen op dit moment verbouwd worden. De bewoners hebben zelf middels een puntensysteem aangegeven aan welke gewassen zij het meest behoefte hebben.

De economische potentie, maar meer nog of het een traditioneel gewas is, waren hierbij doorslaggevende argumenten. Sommige planten die traditiegetrouw worden verbouwd, worden namelijk bedreigd in hun voortbestaan.

Door planters aan voldoende goed plantmateriaal te helpen, draagt het project niet alleen bij aan het behoud van de agro-biodiversiteit, maar ook aan de toegang tot gezonde voeding voor de bewoners van de gemeenschappen.

Kennisuitwisseling tussen gemeenschappen

Verschillende vertegenwoordigers van de gemeenschappen gaven zaterdag aan hoe groot de noodzaak is om kennis uit te wisselen en om afspraken te maken, bijvoorbeeld over de afzetprijzen van landbouwproducten. Door ervaringen met elkaar te delen en door samen aan oplossingen te werken, staan zij sterker en wordt landbouw een stabielere inkomstenbron. Hierdoor kunnen zij een hogere mate van economische ontwikkeling realiseren voor hun gemeenschappen.

Ondanks de grote verschillen tussen de drie dorpen, benadrukten de aanwezigen met name de overeenkomstige uitdagingen. Door open en met respect voor elkaar en elkaars tradities te spreken, plukken alle drie de gemeenschappen de vruchten van dit project.(GFC)

Overige berichten