Landbouwers Para willen zich bundelen

GFC NIEUWS- Een tiental actieve landbouwers zijn in het weekend bijeengekomen in de recreatiezaal van Plantage Bersaba om met elkaar van gedachten te wisselen over de toekomst van de landbouw op de plantages Bersaba, Republiek en Vierkinderen.

Op deze bijeenkomst waren onder andere aanwezig Elvira Sandy, voorzitter Plantagebestuur Bersaba en Ricardo Panka, die het DNA- lid Patrick Kensenhuis vertegenwoordigde.

In zijn inleiding verwees Panka naar het agrarisch beleid van de regering en de positieve acties die in de afgelopen periode zijn ondernomen. Het voornemen om de voedselschuur van het Caribisch gebied te worden, staat nog steeds overeind.

Ook wees Panka de boeren op de mogelijkheden die de plantages hebben en de potentie die aanwezig is, vanwege de hoeveelheid vruchtbare grond, die aangewend kunnen worden voor toerisme en agrarische ontwikkelingen.

De landbouwers gaven te kennen dat zij zich wensen te organiseren om in collectief verband aan landbouw te doen. Echter zijn er enkele belemmeringen die zij op hun weg tegenkomen.

Een van deze belemmeringen is het vraagstuk van de infrastructuur, zowel de droge als de natte, waarbij er in bepaalde getijden sprake is van wateroverlast of watertekort bij de aanplant. Ook is er geen adequate wegontsluiting naar de gronden.

Verder hebben ze veel last van de mierenplaag, die de jonge aanplant vernietigd.

Een ander beperking is het aspect van beschikbare middelen en fondsen voor investeringen.
De garantie voor afzetmarkten is ook aan de orde gekomen. Velen lijden door gebrek aan een afzetmarkt grote verliezen, met als gevolg demotivatie en afhaken.

Panka gaf aan dat hij in samenspraak met Kensenhuis aandacht zal vragen van het ministerie van LVV en het commissariaat van Para, voor begeleiding, ondersteuning en trainingen.

Staande de vergadering overhandigde hij aan de trekker van de boeren,Theo Pengel, het concept van de statuten, van de op te richten landbouwstichting.

De boeren waren zeer ingenomen met deze meeting en zullen zich binnenkort verenigen.

Overige berichten