Landbouwers onderricht in terugdringen verliezen na de oogst

GFC NIEUWSREDACTIE- De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) is een samenwerking aangegaan met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) om een virtuele training te organiseren over het beheer van verlies na de oogst.

Uit onderzoek van de FAO in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied is gebleken dat tot 50% van de groenten en fruit en 37% van de wortels en knollen bezwijken na de oogst, en dat dit gebeurt vanaf het bedrijf via de waardeketen, voordat het product de consument bereikt.

FAO (Trinidad en Tobago & Suriname) vertegenwoordiger Reuben Robertson merkte op dat in verschillende landen verliezen na de oogst van invloed zijn op het inkomen van boeren, “waardoor de armen op het platteland worden beïnvloed en hun levensstandaard wordt verminderd, bijvoorbeeld, dus het is een aanzienlijk verlies voor de landbouwgemeenschap en de waardeketen”.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Zonnebloemolie, sojaolie en maisolie geven grotere kans op migraine en pijnklachten

Hij onderstreepte de inzet van de FAO om de toepassing van technologie, innovatie en onderzoek te versterken en de hogere kosten van verliezen na de oogst te verminderen.

Enkele van de belangrijkste gewassen die in Suriname worden geproduceerd en die na de oogst hoge verliezen lijden, zijn tuinbonen, peper, cassave, bittere kalebas, Afrikaanse aubergine, podosiri en manja.

Robertson zei dat de FAO “het delen van kennis en informatie-uitwisseling na de oogst blijft ondersteunen tussen extensiefunctionarissen, onderzoekers, marketeers, producenten en producentenorganisaties”.

Waarnemend directeur bij het ministerie van LVV, Anand Ramkisoensing, betreurde ook dat “de grootste uitdaging de beperkte toegang tot regionale en internationale markten en de naleving van de nationale en internationale normen voor productie, oogst, postoogst en export” is.

Hij merkte op dat de uitdagingen op de Europese markten hebben geleid tot een drastische daling van het inkomen van de landbouwers.

De productie en afzet van tuinbouwgewassen in Suriname vormen een belangrijke bron van inkomsten voor boeren en hun huishoudens, waarbij meer dan 85% van de Surinamers op het platteland afhankelijk is van landbouwproductie voor hun duurzame levensonderhoud.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: KLIK HIER

Overige berichten