Landbouwers in Suriname hebben ondersteuning nodig die zij verdienen

INGEZONDEN– De agrarische sector in Suriname verdient alle prioriteit, omdat deze sector heel veel potentieel heeft en kan bijdragen om Suriname uit de crisis te helpen.

Deze sector is ook van belang omdat landbouwers de hoofdproducenten zijn van voedsel en een van de hoofdverantwoordelijken als het aankomt op voedselzekerheid en veiligheid.

Zo kunnen landbouwers meehelpen aan de opbouw van een gezonde en welvarende samenleving. Maar landbouwers hebben te kampen met verschillende uitdagingen.

Landbouwers in Suriname hebben te kampen met enorme uitdagingen

In mei 2021 heeft CareerIT AGRI een marktonderzoek verricht onder de landbouwers in Suriname. Daaruit is gebleken dat de landbouwers te kampen hebben met verschillende uitdagingen.

De meest voorkomende uitdagingen zijn:

• Hoge prijzen van de nodige inputs zoals meststoffen, plantmateriaal, bestrijdingsmiddelen, etc.

• Niet gegarandeerde afzet. Er zijn onvoldoende afzetmogelijkheden en de import van goedkopere landbouwproducten maakt het concurreren moeilijk.

• Onvoldoende teelttechnische kennis.

• Gebrek aan efficiënte methoden voor gewasbescherming en gewasverzorging zoals bestrijden van ziektes en plagen en onkruid.

• Toegang tot kapitaal. te hoge rente bij leningen

• Slechte infrastructuur zoals slechte waterhuishouding en wegen

• Onvoorspelbare weersomstandigheden, steeds vaker voorkomende overstromingen en langdurige droogte vernietigen de aanplant.

• Het behouden van een goede kwaliteit van tuinbouwproducten

• Het behouden van de continuïteit van de productie van tuinbouwproducten. Ondanks de uitdagingen willen de ondervraagde landbouwers toch hun doelen bereiken.

BEKIJK MEER GFC NIEUWS: Researchers ontdekken antilichamen die SARS-CoV-2-varianten en andere coronavirussen kunnen neutraliseren

De meest genoemde doelen zijn:

OOK INTERESSANT
In Suriname lopen corruptieschandalen meestal met een sisser af

• Makkelijker toegang tot exportmogelijkheden

• Voldoende produceren om de lokale markt te voorzien van veilig en gezonde landbouwproducten

• Continuïteit van de productie van landbouwproducten en het behouden van de kwaliteit van deze producten

• Duurzame teeltmethoden toepassen om veilig en gezonde producten te kunnen aanbieden

• Betaalbaar produceren (verlagen van de productiekosten)

• Winstgevend zijn.

In het onderzoek hebben de landbouwers aangegeven wat zij nodig hebben om hun doelen te bereiken

• Informatie: training en voorlichting m.b.t. teelttechnieken, voedselveiligheid, begeleiding met export

• Kapitaal

• Plantmateriaal

• Equipment voor de landbouw, tractor en irrigatiesystemen

• Grond Arbeiders (technisch kader)

• Landbouwcertificeringen

• Ondersteuning van de overheid (invoerrechtenvrij importeren van de nodige inputs, subsidie)

• Samenwerking met andere landbouwers

• Vaste prijsbepaling

• Verbeterde infrastructuur

• Makkelijker toegang tot laboratoria voor landbouwers uit andere districten.

CareerIT AGRI wil een bijdrage leveren aan de agrarische sector door het verzorgen van trainingen speciaal voor landbouwers die hun onderneming willen laten groeien en door het bieden van ondersteuning middels coaching en begeleiding om de GLOBALG.A.P. standaard toe te passen met als doel betere bedrijfsresultaten.

Met de trainingen krijgen landbouwers meer te weten over hoe zij veilig en gezonde voeding op de lokale en internationale markt kunnen brengen.

De GLOBALG.A.P. standaarden zijn internationale normen en worden wereldwijd in meer dan 100 landen geaccepteerd.

Door het toepassen van GLOBALG.A.P. standaarden kunnen landbouwers consumenten veilig en gezonde landbouwproducten garanderen en kan men internationale markten makkelijker betreden.

OOK INTERESSANT
Brand aan de Anamoestraat

Enkele andere voordelen van het gebruiken van de GLOBALG.A.P. standaarden zijn:

• Makkelijker overgaan tot GLOBALG.A.P. certificering

• Krijg toegang tot nieuwe lokale en wereldwijde klanten, markten, leveranciers en retailers

• Verhoog de waarde van uw tuinbouwproducten door te voldoen aan de wereldwijd erkende norm

• Efficiënter beheer van bedrijfsprocessen

• Verbeterde voedsel- en productveiligheid en reputatie.

De komende maanden staan de volgende onlinetrainingen gepland:

• GLOBALG.A.P. Integrated Farm Assurance

• GLOBALG.A.P. Quality Management System

• Export van Surinaamse landbouwproducten naar de EU Landbouwers verdienen betere waardering en ondersteuning Suriname kan de inzet van de landbouwers zeker niet missen.

Suriname moet landbouwers de ondersteuning en waardering geven die zij verdienen. Hierbij willen wij ook de overheid en andere belanghebbende organisaties attenderen op de uitdagingen die landbouwers hebben en vragen ze hierbij te helpen met bijvoorbeeld meer (toegang tot) informatie over teelttechnieken, export, gewasbehandeling; Gunstige leningen; verkrijgen van goed plantmateriaal.

CareerIT AGRI wil landbouwers helpen om de GLOBALG.A.P. richtlijnen toe te passen zodat zij veilig geproduceerde gewassen van goede kwaliteit aan de samenleving kunnen bieden en op die manier hun producten makkelijker op de internationale markt te kunnen afzetten.

Kortom: laten wij landbouwers de ondersteuning en waardering geven die zij verdienen.

CareerIT AGRI

Publicatie van ingezonden stukken houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Wenst ook u een ingezonden stuk te publiceren? Mail dit naar [email protected]