fbpx

Landbouwers Commewijne maken zich gereed voor nieuwe exportregels EU

GFC NIEUWS-Landbouwers van Commewijne moeten zich gereed maken voor de productencode.

Dit is een maatregel getroffen door het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), in het kader van de verscherpte EU-exportregels.

In het district heeft LVV-coördinator Oost, Rudy Martodimedjo, vergaderd met de plaatselijke voorlichters.

Vervolgens zijn deze op pad gestuurd om de landbouwers aldaar die hun producten beschikbaar stellen voor de exportmarkt in kaart te brengen, teneinde deze groep te monitoren op het verantwoord gebruik van pesticiden.

Coördinator Martodimedjo stelt strenge sancties in het vooruitzicht voor landbouwers die zich niet willen houden aan de door LVV gestelde eisen, ten aanzien van pesticide gebruik. Dit geldt niet slechts voor telers met als grootste afnemer de exporteur, maar ook de boer die teelt voor de lokale markt. Veilig voedsel moet voor eenieder beschikbaar zijn.

In opdracht van LVV-minister Rabin Parmessar wordt de productencode maatregel in samenwerking met de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname, VEAPS, met spoed uitgevoerd.

Landbouwers die agrarische producten produceren en verkopen moeten deze nu voorzien van de productencode.

Het doel van de code is om te kunnen traceren van wie het product afkomstig is, in gevallen van ongeregeldheden.

De code wordt op de verpakking van de exportlading door de exporteur geplaatst. In aanloop daarvan worden de landbouwers getraind in Goede Agrarische Praktijken(GAP) die morgen start.

Exporteurs horen vervolgens hun exportwaar uitsluitend bij GAP-telers af te nemen.

Overige berichten