Lancering One Stop Window Biza-Buza voor betere Consulaire dienstverlening

In het hoofdgebouw van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, aan de Jaggernath Lachmonstraat, is maandag de One Stop Window BiZa – BuZa, gelanceerd door de ministers Yldiz Pollack – Beighle van Buitenlandse Zaken en Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken.

De One Stop Window BiZa – BuZa ook wel OSW genoemd, is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse Zaken met de ondersteuning van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze dienst zal bemenst worden door zowel medewerkers van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), als consulaire medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De ministers van Buitenlandse- en Binnenlandse zaken benadrukten dat de fysieke aanwezigheid van de consulaire medewerkers, in samenwerking met het personeel van CBB binnen de One Stop Window, zal zorg dragen voor kortere wachttijden voor de afhandeling van akten – en paspoortenaanvragen.

Voor verificatie van nationaliteiten en diverse verklaringen aangevraagd door in het buitenland vertoevende Surinamers of personen van Surinaamse afkomst, via de Surinaamse ambassades en consulaten, wordt de wachttijd ook verkort. Hierbij is volgens beide bewindslieden het belang van het gebruik en de toepassing van de technologie bij deze dienstverlening essentieel.

Met de ingebruikname van de OSW kunnen de Ambassades en Consulaten van Suriname in het buitenland rechtstreeks in contact treden met de medewerkers op het OSW kantoor, indien er vragen of onduidelijkheden zijn met betrekking tot aanvragen.

Geconstateerde onvolkomenheden bij de aanvraagprocedure kunnen door gecommuniceerd worden naar de Buitenposten, waardoor de aanvrager hiervan op de hoogte kan worden gesteld, zodat de nodige correctie c.q. aanvullingen alsnog kunnen geschieden.

Beide ministers gaven aan dat met de lancering van de One Stop Window, beijvert zal worden om de Surinamers die vertoeven in het buitenland, alsook personen van Surinaamse afkomst op een adequate manier te bedienen, opdat aanvragen tijdig worden afgehandeld. Benadrukt werd dat met de lancering van de OWS, hiertoe een eerste stap in de goede richting is gezet.

Het ligt in de bedoeling deze faciliteit in de nabije toekomst ook uit te breiden naar de overige instanties die betrokken zijn bij de consulaire dienstverlening.