Lancering Matawai’s Duurzaam Landschapsbeheer Programma

Met financiering van de Twinning Faciliteit (UTSN) zal Conservation International Surinam (CI-S) in partnerschap met de Koninklijke Instituut der Tropen (KIT) en Stichting Investeringsfonds Matawai (MIF) verder werken aan een Duurzaam Lanschapsbeheer Programma in het Matawaigebied.

Binnen dit project zullen de 10 dorpen, vanaf Bethel tot en met Vertrouw, aan de Boven-Saramacca rivier, participeren. Het project moet met toestemming van de gemeenschap bijdragen aan het duurzaam gebruik en beheer van ecosysteemdiensten, terwijl er livelihood packages van de gemeenschap worden versterkt.

Tot voor kort leefden de Matawai in hun bosrijk leefgebied veelal zoals hun voorouders dat deden, sinds ze in de 17e en 18e eeuw aan Nederlandse plantages waren ontsnapt.

De Matawai aan de Boven-Saramacca bevinden zich momenteel op een kruispunt door de recent ontvangen houtkap rechten voor 97,000 hectare bos in hun leefgebied, het zogeheten Pusugrunu gemeenschapsbos.

Ook de recent aangelegde weg binnen het Matawai gebied verbindt hen met de ontwikkelingsprocessen van het noorden (de kuststrook). De gemeenschap staat voor belangrijke keuzes hoe om te gaan met de drastische veranderingen hiervan.

Het Matawai’s Duurzaam Landschapsbeheer Project dient als een ondersteuning voor de gemeenschap om hun leefgebied duurzaam te ontwikkelen.

Overige berichten