Lancering boek ‘Chan’

GFC NIEUWS- Ten overstaan van familie, vrienden, oud collega’s, partijgenoten en gewezen hoogwaardigheidsbekleders werd woensdag het boek ‘Chan’ gelanceerd.
Elke gast mocht uit handen van VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi een gesigneerd exemplaar van het boek in ontvangst nemen.
Diverse sprekers, waaronder ex-president Ronald Venetiaan en ex- vicepresident Ramdien Sardjoe, hebben in hun toespraak de geweldige staat van dienst en het karakter van Santokhi gememoreerd.
Venetiaan zei onder meer: “Chan Santokhi heeft als ambtenaar, in het bijzonder als politieambtenaar niet alleen ruime ervaring opgedaan maar ook ruime prestaties geleverd. Hij heeft als minister het werk leren kennen en heeft een goede job gedaan.”
Volgens de gewezen president is Santokhi, heel goed voorbereid en zou hij in staat zijn om het land verder tot ontwikkeling te brengen. “Het wordt nu tijd dat een VHP’er de leidende post in de regering overneemt”, zei Venetiaan.
Ex- vicepresident Sardjoe, tevens voormalige voorzitter van de VHP, bracht in herinnering dat tijdens de te vormen Nieuw-Front regering, de VHP het ministerie van Justitie en Politie toegewezen kreeg. Nadat Santokhi was aangewezen als minister, was dat het moment dat hij in de politieke arena kwam. Daarvoor was hij in geen enkele structuur van de partij en ook niet in het hoofdbestuur. “Maar Chan kwam en binnen een periode van 6 jaar was hij voorzitter van de VHP. Hij kwam van buiten en nam de hele zaak over.”
Sardjoe zegt trots te zijn dat de VHP nu een voorzitter heeft als Santokhi, die strijdlustig en capabel is maar bovenal de pijlers van de VHP in stand houdt.
De pijlers van VHP zijn: de onafhankelijke rechtsspraak, de parlementaire democratie en het beleidsprincipe van verbroederingspolitiek. “U kunt niet over de VHP praten zonder verbroederingspolitiek.”
Santokhi zegt dat het niet makkelijk was om over zichzelf te praten en wenste liever te praten over de ontwikkeling van het land. Toch heeft hij meegewerkt om zich te laten interviewen, omdat hij ook ondervonden heeft dat je als politieke leider een stukje bezit bent geworden van de gemeenschap.

Overige berichten