fbpx

Lage niveaus luchtvervuiling dodelijker dan wetenschappers dachten

GFC NIEUWSREDACTIE- Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie sterven elk jaar meer dan 4,2 miljoen mensen vroegtijdig als gevolg van langdurige blootstelling aan fijnstof luchtvervuiling in de buitenlucht, ook bekend als PM2.5.

Een recente studie met onderzoekers van McGill University suggereert echter dat dit aantal kan worden onderschat.
Uit de studie bleek dat het sterfterisico verhoogd was, zelfs bij zeer lage niveaus van PM2.5, niveaus die voorheen niet als gevaarlijk werden beschouwd.

Deze microscopische toxines kunnen een verscheidenheid aan cardiovasculaire en ademhalingsziekten veroorzaken, evenals kankers.

De onderzoekers kwamen tot deze conclusie door gezondheids- en sterftegegevens voor zeven miljoen Canadezen verzameld over een periode van vijfentwintig jaar te combineren met informatie over de niveaus van PM2.5-concentraties in de buitenlucht in het hele land.

Canada is een land met lage niveaus van PM2.5 in de buitenlucht, waardoor het de perfecte plek is om gezondheidseffecten in lage concentraties te bestuderen.

BEKIJK OOK
CEO heeft biologische leeftijd met minstens 5 jaar verminderd door medisch programma van ruim $ 2 miljoen

Kennis die in Canada is opgedaan, werd vervolgens gebruikt om de onderkant van de schaal bij te werken die wordt gebruikt om te beschrijven hoe het sterfterisico verandert met PM2.5-niveaus in de buitenlucht. Het resultaat? Een beter begrip van hoe luchtvervuiling de gezondheid op wereldwijde schaal beïnvloedt.

De WHO heeft onlangs ambitieuze nieuwe richtlijnen opgesteld voor de jaarlijkse gemiddelde luchtvervuiling door fijne deeltjes in de buitenlucht, waarbij de eerdere aanbevelingen zijn gehalveerd, van concentraties van 10 tot concentraties van 5 microgram (ug) per kubieke meter.

De huidige norm van het Amerikaanse Environmental Protection Agency van 12 (ug) per kubieke meter is nu meer dan het dubbele van de waarde die door de WHO wordt aanbevolen.