Lackin en Latour moeten plaatsmaken

De NDP-ministers Winston Lackin(Buitenlandse Zaken) en Lamure Latour(Defensie) komen niet terug in het nieuw kabinet.

Dit heeft president Desi Bouterse in een gesprek aan deze twee ministers kenbaar gemaakt. Zij zullen anders worden ingezet.

De vervanging van Lackin is opmerkelijk, daar hij als een van de meest bekwame ministers van het Kabinet Bouterse 1 werd beschouwd. Lackin heeft het buitenlands beleid steeds met veel overtuiging verdedigd in het parlement.

Overige berichten