fbpx

Lachmon Lezing: Het land van ooit of het land van nooit?

GFC NIEUWS- Op 29 september hield dr. Peter Meel in het Amsterdamse de zesde Jagernath Lachmon Lezing, met als titel ‘Het land van ooit of het land van nooit?’

Meel, verbonden aan de Universiteit Leiden, sprak over vertrouwen in de Surinaamse politiek.

Uit enquêteresultaten blijkt dat Surinamers veel meer vertrouwen hebben in religieuze organisaties, de rechtspraak en de media dan in politieke partijen, het parlement of de regering. Volgens hem is dit een zorgwekkende ontwikkeling.

Meel zoekt de oorzaak van de heersende vertrouwenscrisis in de dominante positie van de politiek en het gebrek aan aandacht van politici voor de potenties van de civil society. Meel greep de gelegenheid aan om de VHP op te roepen burgerparticipatie in Suriname te bevorderen.

Hij pleitte voor de introductie van het vak burgerschapskunde in het middelbaar onderwijs. Leidende vragen tijdens de lessen zouden moeten zijn: wat is een burger, wat mag er van hem of haar worden verlangd en op welke wijze kan hij of zij bijdragen aan de ontwikkeling van het land?

Behalve uit het overdragen van kennis diende burgerschapskunde volgens Meel te bestaan uit het trainen van debatvaardigheden en het volgen van maatschappelijke stages.

Hij bepleitte ook een integriteitscode voor politici, het DNA-lidmaatschap tot een voltijdse baan te maken en het afzien van neveninkomsten voor de duur van dit lidmaatschap.

Tenslotte deed Meel aanbevelingen voor een meer op de inhoud gerichte communicatie met de burger en voor een diasporabeleid dat op een realistische wijze in de ontwikkelingsvisie van de partij is ingebed.

BEKIJK OOK
Criminelen dringen woning binnen met vuurwapens en houwers

Meel betitelde Suriname als ‘het land van ooit’, tenzij politici op een fundamentelere wijze aansturen op het terugwinnen van het vertrouwen in de politiek en civil society organisaties.

Alleen door de burger centraal te stellen kon vertrouwen in de woorden van Meel fungeren als ‘de lijm die samenlevingen bij elkaar houdt, de brandstof die economieën laat draaien en het fundament waarop ontwikkelde democratieën rusten’.

Na afloop van de lezing volgde er een toespraak van VHP-voorzitter Chan Santokhi en discussieerde een panel- bestaande uit Meel, Chan Santohki, Henry Does en Kathleen Ferrier- met het goed opgekomen publiek.

Santokhi gaf aan dat het terugwinnen van vertrouwen een uitdaging is voor alle partijen. De VHP doet dit in haar transformatieproces door elke dag in het veld met kiezers in dialoog te treden. “Elke dag hebben we 6 tot 7 activiteiten over het hele land.

Het begint zijn vruchten af te werpen, omdat mensen tot het inzicht komen dat het zo niet langer door kan gaan met het beleid van deze regering, dat alleen maar met tot meer armoede heeft geleid”.

Hij beaamde dat er meer gedaan moet worden aan bewustwording rond burgerschap en noemde daarbij zijn pleidooi voor cultuuronderwijs voor beter begrip onderling. Ook ouders hebben een grote rol bij de opvoeding, aldus Santokhi.

Ten aanzien van het diasporabeleid meldde hij dat de VHP voorstander is van een apart directoraat binnen het ministerie van Buitenlandse zaken dat dit moet coördineren.