fbpx

Laboratorium Openbare Werken positief beoordeeld voor opvolgingsaudit ISO 9001-2015

GFC NIEUWS- Het Laboratorium Grondmechanica Boumaterialenonderzoek van het ministerie van Openbare Werken is reeds formeel gecertificeerd in 2019. De opvolgingsaudit voor de ISO 9001-2015 certificering, die jaarlijks wordt gehouden, heeft wederom plaatsgevonden en positief beoordeeld.
Reza Abdoelrazak, vertegenwoordiger van de internationale certificatie-instelling KIWA Nederland B.V, heeft zoals het afgelopen jaar, de opvolgingsaudit uitgevoerd.
De KIWA-vertegenwoordiger ging na of de organisatie nog steeds voldoet aan de vereisten die in de normen zijn opgenomen. Deze zaken worden uitvoerig getoetst door de Nederlandse afgevaardigde, om vervolgens het voorstel te doen dat het certificaat gehandhaafd blijft. Daaropvolgend wordt er een auditrapport opgemaakt dat een screening ondergaat door de certificatie instelling. Na een eventuele goedkeuring wordt het gepubliceerd op de website van KIWA.
Voorheen kwamen overwegend opdrachten van overheidsinstanties binnen bij het laboratorium. Nu zijn er meer bedrijven uit de particuliere sector bijgekomen die ook tegen gunstige tarieven opdrachten kunnen laten uitvoeren. “Ondanks de beperkingen als gevolg van de Covid-19 is het gelukt de kwaliteitsdoelen te bereiken en conform de normprocedure te blijven werken. Na een jaar volgt de laatste opvolgingsaudit en na een succesvolle periode is het traject van 3 jaren doorlopen. Het is een on going proces om de kwaliteit te kunnen garanderen”, zegt Vijata Doelam Hoofd van het laboratorium Grondmechanica Bouwmaterialenonderzoek.
Met de certificering van het laboratorium is het voorstel gedaan om bepaalde processen bij het ministerie van Openbare Werken te certificeren. “We hoeven niet het hele ministerie te certificeren, processen kunnen wel gecertificeerd worden. Wel zal het ministerie van Openbare Werken er zorg voor dragen dat bepaalde processen tussen de burger en het ministerie gecertificeerd worden, zoals het vergunningenbeleid. We kunnen het doen, want de standaard is er al, alleen moet het nog op een keurige manier geïmplementeerd worden,” gaf minister Riad Nurmohamed te kennen.

BEKIJK OOK
Ramdin hekelt kritiek opposanten op inspanningen regering om het land uit het dal te halen